Bild
;
Tema: fiske

Nordatlantiskt sillfiske förlorar certifiering

Det är flera länder som ska komma överens om hur mycket sill som ska fiskas i Nordatlanten. Det har de inte lyckats med, och fångsterna har överstigit den rekommenderade kvoten under många år. Därför förlorar detta fiske nu sin MSC-märkning.

En MSC-märkning av fiske ska fungera som en garanti för att fisket är hållbart. Att undvika överfiske är en av de viktigaste principerna bakom denna miljömärkning. Vid årsskiftet förlorar nu den Nordatlantiska sillfisket sin certifiering, eftersom de inte kunnat komma överens om kvoterna sinsemellan, och dessutom fångat mer än den rekommenderade kvoten under många år.

Ungefär hälften av all MSC-certifierad sill kommer från de Nordatlantiska sillfiskena, men det finns andra sillfisken som är certifierade, bland annat i Nordsjön. Det kommer därför att gå att få tag på MSC-märkt sill även de kommande åren, men priserna förväntas stiga på grund av begränsad tillgång.

MER LÄSNING