Bild
;
Tema: fiske

Västkustens småtorskar följs upp

I vintras kom goda nyheter från Bohuslän: det fanns fler småtorskar längs kusten än det gjort på många år. Men hur har det gott för småtorskarna? Är den lyckade rekryteringen ett tecken på att torsken håller på att återhämta sig?

Det har sett mörkt ut för torsken i Västerhavet under lång tid, och det finns fortfarande i stort sett inga torskar som är större än 40 centimeter längs kusten. Så när provfisken plötsligt visade att det fanns ovanligt många småtorskar så såg forskarna chansen:

–Vi har startat upp ett projekt där vi följer upp hur det gått för småtorskarna för att se hur många som finns kvar, och för att ta reda på om kustens livsmiljöer fortfarande fungerar som barnkammare för torsken, säger Håkan Wennhage, som är miljöanalytiker på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Med pengar från Havs- och vattenmyndigheten har SLU utökat antalet provfisken i Skagerrak. Förutom att räkna och mäta fångsten, så undersöks också torskarnas kondition, tillväxt och ursprung. I projektet ingår också att kolla bajs; spillningsprover från säl och skarv samlas in för att ta reda på hur mycket torsk djuren äter.

MER LÄSNING