Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Överfiske ett gammalt fenomen

En studie av sillben från arkeologiska utgrävningar visar att det inte är första gången i historien som människans fiske hotar sillbestånden. Redan på 1200-talet kan bestånden ha överfiskats, trots att fisket då var långt ifrån lika effektivt som dagens trålfiske. Studien visar också att sillen i Östersjön redan då var uppdelad på olika genetiskt åtskilda bestånd.

Genom att göra DNA-analyser på gamla sillben från arkeologiska utgrävningar har forskare lyckats få fram information om hur fisket har gått till för över tusen år sedan. Precis som nu så var salthalten olika i de olika delarna av Östersjön, och sillen från olika delar av Östersjön hade specifika gener för hur den tålde olika salthalter. Därigenom uppstod olika bestånd som var genetiskt mer eller mindre åtskilda. Det har gjort att forskarna kan få reda på var fisken som hittas i de arkeologiska utgrävningarna har levt innan de blev uppfiskade.

Forskarna blev överraskade av att fiskben från 800-talet som hittades i Polen verkade ha fiskats i Öresund eller Bälthaven långt därifrån. Det visar att sillen redan då var en handelsvara som transporterades långa sträckor. De genetiska undersökningarna visar också att fisket redan på 1200-talet var så intensivt att det påverkade sillbestånden i västra Östersjön negativt.

Det finns dock skillnader mellan dagens situation och hur det var för tusen år sedan. Exempelvis var Bottniska viken på den tiden förskonat från överfiske. Det var färre människor som levde här, och långa perioder där havet var täckt av is varje år skonade fiskbestånden.
”Människan har överfiskat flera av Östersjöns sillbestånd, och just nu belastar vi det sista livskraftiga beståndet hårt”, säger Carl André, professor vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

MER LÄSNING