Bild
Bild: Hans Hillewaert CC BY-SA 4.0
;
Tema: biologisk mångfald Tema: engagera dig

Haj- och rockasläpp i Lysekil

Under många år har Havets Hus i Lysekil släppt ut småfläckiga rödhajar. I år var det dags att berika detta med två egenuppfödda knaggrockor.

Småfläckig rödhaj är en hajart som klassas som livskraftig och beståndet är stabilt även om det inte är en vanlig fisk. Sedan många år är den fridlyst i Sverige, det vill säga det är förbjudet att fånga och landa dem. Havets Hus i Lysekil har sedan 2003 fött upp och släppt ut märkta småfläckiga rödhajar. Syftet är att informera allmänheten om den utsatta situationen för världens broskfiskar, få bättre kunskap om hur deras beteende samt att öka det lokala beståndet.

Knaggrockan däremot är rödlistad, och klassad som nära hotad. Populationens status har förbättrats från att tidigare klassats som akut hotad. Tack vare gott samarbete mellan flera nordiska akvarier och nya avelsdjur från Kosterområdet, så har Havets Hus lyckats föda upp flera knaggrockor. I år var det dags att släppa ut de första, en hane och en hona.

- En milstolpe för oss, säger akvariechef Helen Sköld. Hon påpekar även att även om dessa utsläppta fiskar säkert gör nytta i havet och har större chanser att överleva när de är så här stora, så är det bästa att vara rädd om och skydda de marina livsmiljöerna och arterna från början.

Knaggrockan är hotad i såväl svenska som europeiska vatten. Dess storlek gör att den lätt fastnar i trålfiskenäten och redan vid ett års ålder är knaggrockan så stor att den kan fångas av misstag. Förutom trålfisket kan förändrade livsmiljöer eller brist på föda vara tänkbara orsaker till att den minskat. Knaggrockan har svårt att återhämta sig, bland annat på grund av det tar lång tid innan den blir könsmogen och att reproduktionstakten är väldigt låg. Av alla de övriga broskfiskarna som finns i svenska vatten så är endast den småfläckiga rödhajen livskraftig. Resten är hotade eller så kan dess status inte bedömmas på grund av kunskapsbrist.

MER LÄSNING