Bild
Tema: engagera dig Tema: vårt ansvar Tema: miljöövervakning Tema: så mår haven

Sveriges regering har gett Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SIDA i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska bidra till havens decennium. Många satsningar har redan påbörjats, och många fler är på gång. Den starka traditionen i Sverige att upptäcka och uppleva naturen har lagt en god grund för arbetet. Bland annat har vi ett väl utbyggt system av naturrum, tillgängliga naturreservat och vår unika allemansrätt. Naturkunskap är också ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan.

Sveriges regering har gett Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SIDA i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska bidra till havens decennium. Många satsningar har redan påbörjats, och många fler är på gång. Den starka traditionen i Sverige att upptäcka och uppleva naturen har lagt en god grund för arbetet. Bland annat har vi ett väl utbyggt system av naturrum, tillgängliga naturreservat och vår unika allemansrätt. Naturkunskap är också ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan.

Marin pedagogik

En särskild satsning görs på marin pedagogik. Med marin pedagogik menas helt enkelt olika sätt att öka samhällets havsmedvetenhet. Det finns redan många aktörer som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap om haven och deras ekosystem. Till att börja med går nu arbetet ut på att upprätta nätverk och plattformar för samverkan mellan dessa aktörer. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att specifikt arbeta med dessa frågor.

De världsviktiga haven

Vad är det då man ska vara medveten om? Varför är det just haven som lyfts fram när det finns så mycket olika livsmiljöer på jorden? För att förklara vikten av havsmedvetenhet har sju principer formulerats som ligger till grund för allt arbete med havens decennium världen över.

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING