Havsmedvetenhet för friskare hav

Runt om i världen satsas det mycket på att skydda havsmiljön. Eftersom det är lättare att värna och ta hand om något man har förståelse för så behöver vi människor veta hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Därför satsar FN på att öka havsmedvetenheten, eller Ocean literacy som det kallas på engelska.

"Det största hotet mot havet, och därmed mot oss själva, är okunnighet" Sylvia Earle, världsberömd havsforskare.

Ocean literacy

Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning. Ocean literacy, eller havsmedvetenhet som det kallas på svenska, och marin pedagogik har blivit alltmer kända begrepp inom vilka satsningar på området ryms.

Sju principer

Sju principer har tagits fram för vad man behöver förstå för att kalla sig havsmedveten:
1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

Satsning världen över

En global aktör som vill samla hela världens försök att öka havsmedvetenheten är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur; UNESCO. På deras webbportal kan man både hämta och dela information.

FN gör en satsning på tioårsperioden 2021-2030 som ska handla om Havsforskning för hållbar utveckling (Decade of Ocean Science for Sustainable Development). Det inkluderar genomförandet av Havsmedvetenhet för alla.

År 2018 beslöt regeringen att låta Havs- och vattenmyndigheten arbeta med frågan marin pedagogik. Nu pågår arbete med att tillgodose och strukturera befintliga marinpedagogiska aktörers behov, såsom att upprätta nätverk och samverkan.

Många olika aktörer i Sverige

Sverige har en stark tradition av att hjälpa människor upptäcka och lära sig om naturen. Vi har ett utbyggt system för till exempel naturum, och naturkunskap är ett obligatoriskt ämne i skolan, där även havsmiljöfrågor finns representerade.

Här har vi samlat några exempel på marinpedagogiska aktörer, både fysiska platser och digitala kanaler, som arbetar för att öka människors havsmedvetenhet. Gemensamt för dem är att de fokuserar på den ömsesidiga kopplingen mellan människan och havet.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.