Bild
;
Tema: engagera dig

Är du havsmedveten?

Havet påverkar oss människor, och vi påverkar havet. Oavsett om vi bor nära havet eller med flera mil till närmaste kust påverkar våra val i vardagen hur havet mår. För att kunna fatta kloka och hållbara beslut krävs kunskap. Havsmedvetenhet handlar om att ha en förståelse för och kunskap om havet, hur det påverkar oss människor och hur vi påverkar havet.

Prioriterat av FN

Havsmedvetenhet är prioriterat under FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, 2021-2030, både i Sverige och internationellt. Syftet med årtiondet är att vända den negativa utvecklingen av havets miljötillstånd och förbättra villkoren för en hållbar utveckling av hav och kust. En god havsmedvetenhet hos jordens befolkning är en nyckelfaktor för att kunna uppnå detta mål.

Läs mer om FN:s årtionde för havsforskning och en hållbar utveckling i havet

Sverige hakar på

Sveriges regering har gett Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SIDA i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska bidra till havens decennium. Många satsningar har redan påbörjats, och många fler är på gång. Den starka traditionen i Sverige att upptäcka och uppleva naturen har lagt en god grund för arbetet. Bland annat har vi ett väl utbyggt system av Naturrum, tillgängliga naturreservat och vår unika allemansrätt. Naturkunskap är också ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan.

HaV: Rapport om hur Sverige ska bidra

Formas: Nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning

Marin pedagogik

En särskild satsning görs på marin pedagogik. Med marin pedagogik menas helt enkelt olika sätt att öka samhällets havsmedvetenhet. Det finns redan många aktörer som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap om haven och deras ekosystem. Till att börja med går nu arbetet ut på att upprätta nätverk och plattformar för samverkan mellan dessa aktörer. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att specifikt arbeta med dessa frågor.

Havs- och vattenmyndigheten om vattenpedagogik

Rapport om Marin pedagogik

Havet i skolan

Marina nätverket för vattenpedagogik

Medborgarforskning om havet

De världsviktiga haven

Vad är det då man ska vara medveten om? Varför är det just haven som lyfts fram när det finns så mycket olika livsmiljöer på jorden? För att förklara vikten av havsmedvetenhet har sju principer formulerats som ligger till grund för allt arbete med havens decennium världen över.

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING