Bild
Tema: engagera dig

Havsmedvetenhet för friskare hav

Fungerande hav är en förutsättning för livet på jorden. Vi måste därför nyttja haven på ett hållbart sätt. Att förstå det är att vara havsmedveten.

Havens decennium

Insikten om havens betydelse har lett till att de närmaste tio åren är utnämnda av FN till havens decennium. Världen över görs satsningar för att människor ska förstå vikten av fungerande hav, så att kloka beslut ska tas som leder utvecklingen i rätt riktning. FN:s satsning handlar om havsforskning för hållbar utveckling. Grundtanken är att kunskap krävs för att uppnå ett hav i ekologisk balans, och i detta arbete har havsmedvetenhet hos alla lyfts fram som en mycket viktig del.

Sverige hakar på

Sveriges regering har gett Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och SIDA i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige ska bidra till havens decennium. Många satsningar har redan påbörjats, och många fler är på gång. Den starka traditionen i Sverige att upptäcka och uppleva naturen har lagt en god grund för arbetet. Bland annat har vi ett väl utbyggt system av naturrum, tillgängliga naturreservat och vår unika allemansrätt. Naturkunskap är också ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan.

Marin pedagogik

En särskild satsning görs på marin pedagogik. Med marin pedagogik menas helt enkelt olika sätt att öka samhällets havsmedvetenhet. Det finns redan många aktörer som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap om haven och deras ekosystem. Till att börja med går nu arbetet ut på att upprätta nätverk och plattformar för samverkan mellan dessa aktörer. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att specifikt arbeta med dessa frågor.

De världsviktiga haven

Vad är det då man ska vara medveten om? Varför är det just haven som lyfts fram när det finns så mycket olika livsmiljöer på jorden? För att förklara vikten av havsmedvetenhet har sju principer formulerats som ligger till grund för allt arbete med havens decennium världen över.

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.