Bild
;
Tema: vårt ansvar Tema: engagera dig

Global plan ska rädda havet och hälsan

Forskare från nio europeiska länder har tagit fram en plan som ska rädda både havet därmed också människors liv och hälsa. I planen finns 35 åtgärder som riktar sig till alla nivåer i samhället – beslutsfattare, företag och enskilda medborgare.

I ett tvärvetenskapligt europeiskt samarbete har forskare tagit fram ett förslag på åtgärdspunkter som ska skydda jordens största sammanhängande ekosystem – havet. Förslaget presenteras i en artikel i American Journal of Public Health där forskarna påminner oss om att havets hälsa hänger ihop med människors hälsa på ett mycket komplext sätt. Artikeln pekar på vårt enorma beroende av havet – som källa till mat och försörjning, och som värdefull resurs för vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Listan över möjliga åtgärder vänder sig till olika grupper och innehåller en rad konkreta förslag som ska förbättra havets hälsa. Enskilda medborgare kan exempelvis delta i kust- och strandstädningar, företag kan granska hur deras verksamhet påverkar havet och beslutsfattare kan bli bättre på att inkludera och värdera sambandet mellan hälsa och miljö i politiken.

– Pengar har blivit det vanligaste sättet som samhället värderar marina ekosystemtjänster på, men det ger fel signaler – nämligen att vi kan kompensera skador orsakade av mänsklig aktivitet genom att betala för dem. Men hälsa kan inte köpas med pengar. Om vi verkligen vill driva frågan att skydda havet, är det dags att byta tankesätt och istället använda människors hälsa som valuta, säger Sam Dupont, marinforskare vid Göteborgs universitet och en av de som ligger bakom planen.

MER LÄSNING