Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

År 2023 var det varmaste året

De extremt varma haven har haft en avgörande påverkan på temperaturen. Värmerekord har slagits både på land och i haven, och på global nivå var varje dag mer än 1 grad varmare än under förindustriell tid.

När europeiska Copernicus klimattjänst presenterar en summering av det globala klimatet 2023 visas tydligt att det gångna året var det varmaste som uppmätts.

– I Sverige var årsmedeltemperaturen under 2023 rätt nära normal men i ett större Europeiskt och globalt perspektiv var 2023 ett mycket varmt år, kommenterar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Det kan delvis förklaras av att det var ett år med kraftig El Niño. Men det räcker inte som förklaring till varför det var så pass mycket varmare än normalt i stora delar av världshaven, och på många andra platser.

Nordatlanten var ovanligt varm, och marina värmeböljor har rapporterats från flera platser.

MER LÄSNING