Bild
;
Tema: vårt ansvar

Gråsälstammen regleras med jakt

Gråsälsstammen i Östersjön har växt stadigt sedan 1980-talet. Idag är antalet så stort att Naturvårdsverket har beslutat att tillåta licensjakt. Tidigare har skyddsjakt varit tillåtet, men beslutet om licensjakt är nytt för Sverige. Syftet är att genom jakten reglera beståndet.

Antalet gråsälar i Östersjön var runt 100 000 i början på 1900-talet. Populationen decimerades av jakt och miljögifter, och på 1970-talet fanns bara några tusen gråsälar kvar. Under 1980-talet började sälstammen att återhämta sig, och idag ligger ökningen runt fem procent årligen. Sälstammen är idag så stor att den orsakar skador på fisket.

Skyddsjakt på gråsäl har varit tillåtet längs den svenska Östersjökusten sedan 2001. Den bedrivs för att skydda fisket från skador som gråsälen orsakar, och inriktar sig på individer som orsakar skadorna. Skyddsjakten får bara ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Licensjakten som nu kommer att bli tillåten syftar till att begränsa populationerna av gråsäl. Den kommer att få bedrivas i alla svenska län som har Östersjökust under perioden 20 april 2020 till 31 januari 2021. Totalt kommer 2000 gråsälar att få skjutas. Genom att säljakt nu tillåts över ett större område än vad skyddsjakten gett möjlighet till hoppas man att de skador som sälen orsakar på fiske och fiskredskap ska minska.

MER LÄSNING