Bild
;
Tema: avfall Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Jorden tål inte mer skräp och föroreningar

Jordens planetära gräns för främmande ämnen som till exempel plast och andra föroreningar har passerats. Det konstaterar ett internationellt forskarteam som i sin analys bygger vidare på principen om "jordens planetära gränser".

För sju år sedan publicerades den uppmärksammade studien i tidskriften Science om planetens gränser för nio olika globala störningar. Några av störningarna var då för tidiga att bedöma eftersom man ännu inte hade tagit fram ett fullständigt underlag . En av dessa var "novel entities", eller föroreningar och främmande ämnen, till exempel plast och miljögifter. Men nu har alltså den störningen bedömts, och resultatet är att gränsen överskridits med råge.

Att problemet med nedskräpning i naturen, inte minst allt plastavfall, har eskalerat kommer nog inte som en överraskning för gemene man. Mänskligheten verkar stå handfallen inför sopbergen, plastöarna i Stilla havet och miljögifterna som tar död på bin och andra pollinerare. Mycket av åtgärderna verkar ha hamnat på individnivå med utbildningsinitiativ och strandstädning, medan källorna till problemen hittills inte reglerats nämnvärt på många håll.

– Det krävs mängder av små åtgärder och flera globala strukturella förändringar. Individen kan bara göra en liten del av detta själv. Problemet kräver lösningar på samhällsnivå, säger professor Bethanie Carney Almroth, vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

De huvudsakliga budskapen i den nya studien är att den planetära gränsen för miljögifter och föroreningar nu har överskridits, vilket ökar riskerna för instabiliteten i jordens ekosystem. Bättre riskhantering, bättre övervakning samt minskad produktion och utsläpp av föroreningar behövs omedelbart, om vi åter ska hamna inom planetens gräns för denna störning.

MER LÄSNING