Bild
;
Tema: avfall

Prisad avhandling om plast i haven

Therese Karlsson tilldelas avhandlingspriset 2020 vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Enligt motiveringen har avhandlingen bidragit till att föra forskningsfältet om plastskräp i havsmiljön framåt, framförallt vad gäller källor, spridning och nedbrytningsprocesser av olika former av plast.

Therese Karlsson har undersökt kusterna i nordvästra Europa för att se var plastpartiklarna i havet kommer ifrån, och vad som händer med dem när de hamnar i havet. Hon har studerat havsvatten, sediment, stränder, ryggradslösa djur och fisk. Plast är en materialgrupp som används på många olika sätt, så genom att förstå vad som händer med den när den hamnar i havet blir det enklare att utarbeta hållbara, faktabaserade lösningar.

Therese poängterar vikten av att kommunicera kunskapen ut i samhället. Även om alla reningsåtgärder är viktiga så kan det vara långt mer effektivt att arbeta med preventiva åtgärder, och därmed förhindra att plasten hamnar i miljön än att fokusera på uppstädning. Enligt prismotiveringen har Therese ”lärt sig att med fingertoppskänsla balanserat förmedla kunskapsläget för plast i havet sakligt men med ett språk som gemene man kan ta till sig och samtidigt med hög vetenskaplig integritet”.

MER LÄSNING