Bild
;
Tema: avfall

Sjögräsbotten avslöjar läckage av mikroplast från växthus

Sedan 1970-talet har utsläppen av mängden mikroplaster från spanska växthusodlingar ökat dramatiskt. Det har forskare sett genom att analysera sjögrässediment i odlingarnas närområde i Medelhavet.

Studierna, som bland annat utförts av forskare från Stockholms universitet, har gjorts i området Almería vid Medelhavskusten i sydöstra Spanien. Där bedrivs storskalig produktion av både frukt och grönsaker.

– Almería är unikt i Europa för att det är en av de få mänskliga strukturer som kan ses från rymden för att det är så stort. Området står för ungefär en fjärdedel, eller tre miljoner ton, av den totala spanska exporten av grönsaker och frukt, säger Martin Dahl, forskare i marin ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, som är förste författare till studien i tidskriften Environmental Pollution.

I samband med odlingen förbrukas stora mängder plast, bland annat i form av plastfilm som används för att täcka växthusen. Dessa plastfilmer slits fort genom slitage och vittring, och måste bytas ofta. Genom avrinning hamnar partiklar från dessa samt andra plastkällor sedan i havet.

I undersökningar av sjögrässedimentet har forskarna lyckats spåra plastföroreningar tillbaka till 1930-40-talet. De framgår också att sedan jordbruket intensifierades på 1970-talet ses ett ständigt ökande utsläpp av mikroplaster.

Det är fortfarande osäkert vilka effekter plastföroreningarna har på sjögräsekosystemen, men forskarna befarar att plastpartiklar eventuellt kan vandra vidare till de djur som betar sjögräset eller lever i sedimentet.

– Att studera mikroplaster i sjögräsängar är väldigt nytt och det här är den första studien, som jag känner till, där man har använt sig av daterade sjögrässediment för att analysera ansamlingen av mikroplaster över tid, vilket gör studien väldigt spännande, säger Martin Dahl i ett pressmeddelande.

MER LÄSNING