Källor och slutdestination för plastpartiklar i norra Europas kustvatten

Plast är en väldigt praktisk materialgrupp som kan hjälpa oss med de hållbarhetsutmaningar vi står inför om det används på ett genomtänkt sätt. Men för att nå ett mer hållbart användande av plast behöver vi korrekta problembeskrivningar. En del i det är att förstå var plastpartiklarna kommer ifrån. En annan del är att försöka förstå vad som händer med dem när de hamnar i havet.

Avhandlingen bygger på provtagningar och analyser av mikroplast i vatten, djur och sediment och en rad olika metoder har använts. Här undersöks varför det finns så mycket plast från industrier i våra hav trots regelverk som ska förhindra spill, varför så mycket plast fastnar längs med stränder även om plast i havet kan transporteras långt, och hur molekylerna i plasten förändras efter att de läckt ut i miljön.

Avhandlingen diskuterar även vilka risker som finns med plast i havet, ett forskningsfält som fått mycket uppmärksamhet på sistone. När det gäller lösningar konstateras att det är mer effektivt att städa nära källan än långt bort, men att det är ännu mer effektivt att arbeta preventivt för att minska läckaget till miljön. Att fokusera på den underliggande problematiken snarare än uppstädning kan också ha en positiv påverkan på flera andra hållbarhetsutmaningar.