Mikroplaster i den marina miljön och deras förmåga att binda miljögifter

En farhåga bland forskare har varit att miljögifter kan fästa vid små plastpartiklar, så kallade mikroplaster. Det skulle isåfall betyda att gifterna skulle kunna transporteras i haven och vidare i ekosystemet.

En ny doktorsavhandling visar dock att mikroplast är sämre på att transportera farliga ämnen i haven än man tidigare har trott. Risken att små plastfragment ska suga upp miljögifter i hav och sjöar är därför mindre än man befarat.