Bild
Bild: Kustbevakningen
;
Tema: farliga ämnen

Utsläpp i Bottenhavet – utredningen läggs ner

I juni upptäcktes ett utsläpp i Bottenhavet som täckte en yta på 77 kvadratkilometer. Nu vet man att utsläppet var tallolja, och fartyget som gjort utsläppet är identifierat. Men utredningen läggs ner, eftersom fartyget har lämnat svenskt farvatten.

I början på juni lämnade fartyget Celsius Monaco sin last av tallolja i Piteå hamn. Fartyget gick sedan söderut, och ute till havs i Bottenhavet rengjordes tankarna. Detta förorsakade ett utsläpp som av utredarna beskrevs som ett av de mest omfattande av sitt slag i Bottenhavet. Talloljan spreds sig över en yta på 77 kvadratkilometer, från Gävle till Härnösand.

Tallolja kan orsaka stor skada på det marina livet, och det är inte tillåtet att göra stora utsläpp ute till havs. Däremot är det tillåtet med tankrengöring som ger mindre utsläpp. I samband med utsläppet i Bottenhavet påbörjades en utredning om miljöbrott. Kustbevakningens beräkningar pekade på att de mängder som släppts ut klart överskridit de tillåtna mängderna.

Trots detta läggs alltså utredningen nu ner. Anledningen är att de ansvariga är utländska medborgare och att fartyget nu lämnat svenskt farvatten. Straffvärdet är inte tillräckligt högt för att en internationell spärr ska kunna läggas på fartyget. Enligt rederiet har utsläppen följt alla regler, och de nekar till brott. Om fartyget kommer till en svensk hamn i närtid kan förundersökningen komma att återupptas.

MER LÄSNING