Att skydda mat med gift

Den här avhandlingen handlar om hur man utvärderar hållbarhet av vattenbruksmetoder för att odla fisk och syftar till att presentera några av de utmaningar som vi står inför vid bedömning av skadeverkan från kemikalier som släpps ut i miljön.

Avhandlingen tillhandahåller även metoder och rekommendationer för att med högre noggrannhet kunna utvärdera osäkerheter i sådana bedömningar.

Kemikalier släpps ut i miljön till följd av mänskliga aktiviteter, såsom jordbruk och djurhållning. Det kan ske avsiktligt, såsom användande av bekämpningsmedel på grödor, eller oavsiktligt, såsom läkemedelsrester i renat avloppsvatten.

Oskar Nyberg har undersökt egyptiska fiskodlingar. Där används hönsgödsel ibland som billigt tillskott av näringsämnen. Studierna visar att detta varken ökar produktiviteten eller lönsamheten, utan istället bidrar till övergödning och korrelerar med ökad förekomst av antibiotikaresistenta gener i fiskdammarnas sediment. Med hjälp av olika verktyg som livscykelanalys, molekylärbiologiska analyser och modeller undersöker Nyberg hur man lämpligast kan bedöma och kvantifiera konsekvenserna av utsläpp av antibiotika och och bekämpningsmedel i miljön.