Exploatering av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om hur vi använder, förändrar och påverkar både kustområden och öppet hav. Kustområden är populära platser för hamnar, städer och industriverksamhet. Oljeutvinning, marin gruvdrift och sandsugning pågår oftast på djupare vatten. De många havslevande djur- och växtarter som är beroende av dessa miljöer får på så sätt sina livsutrymmen krympta eller förstörda.

Artiklar om exploatering

Nyheter om exploatering

Rapporter

Avhandlingar