Exploatering av haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om hur vi använder, förändrar och påverkar både kustområden och öppet hav. Kustområden är populära platser för hamnar, städer och industriverksamhet. Oljeutvinning, marin gruvdrift och sandsugning pågår oftast på djupare vatten. De många havslevande djur- och växtarter som är beroende av dessa miljöer får på så sätt sina livsutrymmen krympta eller förstörda.

Artiklar om exploatering

Nyheter om exploatering

klimat
engagera dig
biologisk mångfald
havsforskning
båtar och fartyg
miljöövervakning
havsområden
i vår tjänst
övergödning
avfall
plugga hav
så funkar havet
livsmiljöer
farliga ämnen
fiske
vårt ansvar
exploatering
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar