Bild
;
Tema:

Om Havet.nu

Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet. Sedan år 2007 har havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havsmiljön. Här samlas information om havsfrågor från en mängd olika källor, och webbplatsen utgör därmed en unik sammanställning över det mesta som finns att veta om marina frågor. Sidan drivs gemensamt av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet, och har därmed hög trovärdighet och forskning i fokus.

Lansering av Våra ämnen

Under hösten 2020 lanserade vi en ny version av havet.nu. Därmed introducerade vi ett nytt system för att presentera vårt material; Våra ämnen. Dessa ämnen handlar om haven och om hur vi påverkar respektive skyddar dem. På så vis kan vi tydligare visa fram allt material vi har om dessa ämnen; nyheter, artiklar, rapporter och avhandlingar, och låta er läsare välja och vraka.

Förändringen var också viktig för säkerhet och stabilitet på sajten. Med ständigt fler besökare var det ett viktigt skäl till uppgraderingen. Det hjälpte oss också lyfta fram alla intressanta forskarartiklar från vår tidskrift Havsutsikt på ett bättre sätt. Liksom material från vår digitala fälthandbok Livet i havet.

Hör gärna av er till redaktionen@havet.nu om något inte fungerar som det ska. Eller om ni tycker något är bra :)

Havets systrar

Under åren har havet.nu fått nya systersajter. Den första var webbtidskriften Havsutsikt. Denna anrika publikation om havets miljö och aktuell havsforskning, gjordes därmed också direkt tillgänglig på internet. Därefter kom den digitala fälthandboken Livet i havet, där man numera kan hitta information om en mängd arter och livsmiljöer i både Östersjön och Västerhavet.

http://www.havet.nu/havsutsikt/Livet i havet

Bred kommunikation

De flesta organisationer fokuserar sin kommunikationsverksamhet på att förmedla information om egna projekt och resultat. Webbplatsen havet.nu och dess undersajter är framgångsrika exempel på ett helt annat arbetssätt, nämligen att så brett som möjligt kommunicera kunskap och resultat från forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor.

Alla våra produkter inom samarbetet har svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.

Viktig kontinuitet

Allt började år 1989, då man inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, knutna till universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Verksamheten styrdes av en förordning, där information till samhället tydligt poängterades. De informatörer som anställdes insåg snabbt styrkan i att samarbeta. Genom åren har detta samarbete fördjupats, vilket resulterat i en rad olika gemensamma produkter. Tanken om en sammanhållande webbsajt föddes tidigt, och efter ett omfattande förarbete i nära samverkan med en kreativ webbutvecklare lanserades havet.nu år 2007.

Organisationsförändringar kommer och går, och under de år som havet.nu varit igång har de marina centrumen utvärderats, lagts ner, återuppstått och omvandlats. Vi har dock lyckats bibehålla resurser för att fortsätta att driva och vidareutveckla havet.nu. Sajten drivs idag av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet, fortfarande i nära samverkan med webbyrån Azote.

Ett ökande antal besökare på havet.nu gör att det finns ett ständigt behov av att utveckla och förnya sajten. Utvecklingsarbetet pågår ständigt, och tar ibland större steg. Vi arbetar enträget vidare för att sajten ska fortsätta på den inslagna vägen, och att vi även fortsättningsvis kan leva upp till de omdömen vi tidigare fått.

Om GDPR, kakor, tillgänglighet och upphovsrätt

Vi försöker optimera sajten för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen, och så att vi följer de lagar som finns kring tillgänglighet och lagring av personuppgifter (GDPR). Det innebär exempelvis att du kan välja själv vilka så kallade kakor som ska vara aktiverade när du surfar runt, och att vi inte sparar personlig information på sajten. Sajten uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på nivå WCAG 2.1 AA.

Om GDPR, kakor, tillgänglighet och upphovsrätt

Kontakta oss

Sajten havet.nu drivs av en redaktion bestående av kommunikatörer från flera lärosäten med omfattande havsforskning. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på sajten.

Kontakta redaktionen