Bild
;
Tema: engagera dig

Lediga tjänster med marin inriktning

Här annonserar vi lediga tjänster som har med havet att göra. Forskartjänster av olika slag från svenska lärosäten, tjänster på länsstyrelser och myndigheter, och diverse annat.

Handläggare fiskeriövervakning

vid Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeriövervakningsenheten. I rollen som handläggare bidrar du till en ökad regelefterlevnad hos fiskets aktörer genom att ge service och support till yrkesfisket och övriga aktörer inom verksamhetsområdet.

Sista ansökningsdag: 2023-06-05

Handläggare fiskeriövervakning

Utredare fiskereglering

Havs- och vattenmyndigheten söker en utredare till Fiskeregleringsenheten. Tjänsten innehåller nationell fiskförvaltning, i huvudsak reglering av fritidsfiske och det småskaliga yrkesfisket på kusterna och i de stora sjöarna. En stor del av arbetet handlar om samverkan med berörda myndigheter, forskare, intresseorganisationer och andra intressenter.

Sista ansökningsdag: 2023-06-11

Utredare fiskereglering

Doktorand inom zoologisk systematik

vid Naturhistoriska riksmuséet. Projektet syftar till att analysera artdiversitet inom den marina meiofaunagruppen Acoelomorpha, beskriva nya arter, rekonstruera fylogenin hos utvalda grupper och utvärdera användbarheten av miljö-DNA för att uppskatta artdiversitet inom gruppen Acoelomorpha. Fältarbete som utförs vid marina laboratorier är en viktig del av projektet.

Sista ansökningsdag: 2023-06-15.

Doktorand zoologisk systematik

Postdoktor i mikrobiell ekologi i kustekosystem i Östersjön

vid Stockholms universitet, Institutionen för Ekologi, miljö och botanik. Du kommer att vara en del av en forskargrupp som använder molekylära metoder, next generation sequencing (NGS) och bioinformatik för att studera mikrobiella samhällen i kustekosystem. Detta inkluderar både metagenomik- och metatranskriptomiksekvensering för att analysera t.ex. diversitet, samhällsstruktur och genuttryck.

Sista ansökningsdag: 2023-06-20.

Postdoktor i mikrobiell ekologi i kustekosystem i Östersjön

Doktorand i marina vetenskaper inriktning biologi

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en doktorand med bakgrund inom evolutionär ekologi som huvudsakligen ska arbeta inom forskningsprojektet CODTYPES: Mekanismer som separerar bestånd av torsk i en hybridzon.

Sista ansökningsdag: 2023-06-24

Doktorand i marina vetenskaper inriktning biologi

Doktorand i marin mikrobiell ekologi

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en doktorand till en ny forskargrupp för marin mikrobiell ekologi. Projektet syftar till att förstå och kvantifiera hur marina mikrober påverkas av varierande resurstillgång och temperaturregimer och hur mikrobiell funktion påverkar omsättningen av löst organiskt material i havet.

Sista ansökningsdag: 2023-06-24

Doktorand i marin mikrobiell ekologi

Doktorand i marin ekologi

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker 1-2 kandidater med kompetens inom modellering, och med intresse för att utveckla en bred portfölj av färdigheter inom modellering med koppling till havsförvaltningen. 

Sista ansökningsdag: 2023-06-24

Doktorand i marin ekologi

Programsamordnare WWF

WWF anställer nu en programsamordnare till sitt Baltiska Program i Stockholm. Programmet är ett internationellt samarbete mellan flera länder som arbetar för att främja Östersjöns hälsa. Samordnaren ska stödja genomförandet av programmets mål. Tjänsten innebär bland annat planerings-, budget- och uppföljningsarbete.

Sista ansökningsdag: 2023-06-25

Programsamordnare WWF

Universitetslektor i pelagisk marin planktonekologi

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en universitetslektor i pelagisk marin planktonekologi. Din forskning kommer att innebära en detaljerad studie av biologiska interaktioner både mellan organismer och mellan organismerna och den omgivande havsmiljön, från bassängskala ner till mikroskala.

Sista ansökningsdag: 2023-07-19

Universitetslektor i pelagisk marin planktonekologi

MER LÄSNING