Lediga tjänster

Här finner du lediga tjänster med marin anknytning. Du kan själv tipsa om en tjänst med hjälp av formuläret längst ned på sidan eller med ett mejl till redaktionen.

Tre forskare inom marin mikrobiologi

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. De tre anställningarna är inkluderade i projektet ”Mikrobiell metabolism (MIME): Hur påverkar sötvatten från land och från havsis marin mikrobiell diversitet, produktivitet och omsättning av näring i Arktiska Oceanen?”.
Sista ansökningsdag: 2021-01-22.

Forskningsingenjör

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker forskningsingenjör till Kristinebergs marina forskningstation. Du kommer att arbeta med provupparbetning, nedbrytning av organiskt material, extraktion av mikroplast från olika fasta miljöprover och manuell och/eller automatiserade mikroskopiska analyssteg. Dessa innefattar både ljusmikroskopi och FTIR spektroskopi, samt klassificering och sammanställning av resultaten.
Sista ansökningsdag: 2021-01-25

Forskare inom miljöövervakning av plankton

Tidsbegränsat förordnande vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Institutionen ansvarar för den marina miljöövervakningen av plankton på västkusten. Det innebär veckoprovtagningar i kustvattnet kring Kristineberg, sammanlagt 60 provtagningar om året. Analyserna är avancerade med taxonomisk identifiering av alla typer av plankton, från mikrozooplankton till maneter.
Sista ansökningsdag: 2021-01-28.

Lecturer in Marine Biology

University of Plymouth, The School of Biological and Marine Science, is looking to appoint a dynamic and highly motivated lecturer in marine biology to assist with a range of teaching and assessment activities within the Marine Biology area.
Application closing date 01/02/2021

Doktorand inom tillämpad makroekologi

Göteborgs universitet Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en doktorand till ett projekt som syftar till att fokusera på i vilken utsträckning vi kan använda den kunskap vi har om de processer som styr uppbyggnaden av biologisk mångfald för att försöka att minska den pågående förlusten av biologisk mångfald.
Ansökan senast: 2021-02-01

Postdoktor i marin mikrobiell symbios

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Projektet syftar särskilt till att sekvensera och karaktärisera värdkiselalgers genom, och förstå hur vissa metaboliter som är viktiga för båda parter, t.ex. järn (Fe), förvärvas i symbioserna, och huruvida symbionten (cyanobakterien) hjälper till vid sådant förvärv.
Sista ansökningsdag: 2021-02-01.

Naturvårdshandläggare

Naturvårdsverket söker en handläggare som tillsammans med övriga kollegor vill driva och utveckla arbetet med områdesskydd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att vägleda och samråda med länsstyrelserna om bildande av naturreservat samt att i övrigt delta och driva arbetet med områdesskydd.
Sista ansökningsdag: 2021-02-14

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.