Lediga tjänster

Vill du jobba med havsrelaterade frågor? Du kanske redan gör det, men vill byta jobb? Här samlar vi lediga tjänster inom det marina området som annonseras vid framförallt lärosäten och myndigheter.

Forskare inom ekologisk zoologi med inriktning mot laxfiskekologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet söker forskare till ett projekt som handlar om att undersöka interaktioner mellan den invasiva bäckrödingen och vår inhemska öring. Huvudsyftet är att testa olika metoder för att ta bort bäckrödingen och studera hur återhämtningen i ekosystemet skiljer sig mellan dessa metoder. Projektet är en kombination av experimentella studier på lab (beteendestudier) och fältstudier.
Sista ansökningsdag: 2021-06-23

Doktorand i marin geologi - specialisering fysisk oceanografi

Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att jämföra havscirkulationen under geologiska perioder tillbaka i tiden och i framtiden då global uppvärmning uppnåddes genom högre CO2-koncentrationer, kraftig solstrålning eller andra faktorer. Särskilt fokus kommer att ligga på vad som driver Arktiska oceanens cirkulation och havsis samt den djuphavscirkulation, som kallas Meridional Overturning Circulation.
Sista ansökningsdag: 2021-06-24

Utredare med inriktning mot biologisk mångfald

Havs- och vattenmyndigheten söker en utredare som ska arbeta med frågor som rör biologisk mångfald inom havsmiljöförvaltningen med fokus på Östersjön och Västerhavet. Arbetet innefattar även arbete inom relevanta arbetsgrupper inom havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom för att verka för att havsmiljöarbetet rörande biologisk mångfald genomförs på ett internationellt samordnat och enhetligt sätt.
Sista ansökningsdag: 2021-06-27

Biträdande forskare, timanställning

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet söker 2-4 biträdande forskare för tidsbegränsad (intermittent) timanställning under 12 månader. Arbetet kommer att göras inom ramen för undersökningarna av fiskhälsa i enlighet med Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå”.
Sista ansökningsdag: 2021-06-30

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot Fysisk Oceanografi

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en doktorand till ett projekt som syftar till att lösa de submoskala processerna som orsakar viktiga och destabiliserande skadliga algblomningar (HAB) i Gulfregionen. Du kommer att bidra till vår förståelse för de underliggande fysiska processerna som styr HAB-generationen i regionen och i arbetsuppgifterna ingår fältarbete i Oman och fjärrstyrning av autonoma fordon.
Sista ansökningsdag: 2021-07-01

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot klimatologi, marin ekologi och kustfiske

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet söker en doktorand till forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Syftet är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet ingår i forskarskolan i transdisciplinär havsforskning som organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet.
Sista ansökningsdag: 2021-07-02

Förste Forskningsingenjör inom marin mikrobiologi

Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet söker en förste forskningsingenjör med marin inriktning som ska arbeta med analys av bakterier med elektronmikroskopi, statistisk analys av data och författande av vetenskapliga artiklar inom Arktisk mikrobiologi.
Sista ansökningsdag: 2021-07-02

Postdoktor i klimatförändringars effekt på invasiva Stillahavsostron och sjögräsekosystem

Institutionen för Marina Vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en postdoktoral forskare som ska arbeta med anpassningsbarheten hos invasiva stillahavsostron till vatten med låg salthalt på den svenska västkusten, samt responsen hos experimentella sjögräsekosystem till fluktuerande miljöfaktorer och marina klimatförändringar.
Sista ansökningsdag: 2021-07-07

Marinbiolog (vikariat)

Helsinborgs stad söker en vikarierande marinbiolog som kan förvalta och gärna utveckla arbetet med kustvattenfrågor i Öresundsområdet.
Sista ansökningsdag: 2021-08-01

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet söker en doktorand till forskningsprojektet ”Happy Salmon”, finansierat av NORDFORSK. Projektet syftar till att bidra med kunskap och lösningar för en hållbar produktion av laxsmolt med nytt hållbart foder optimerat för moderna recirkulerande landbaserade odlingssystem.
Sista ansökningsdag: 2021-08-08

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.