Lediga tjänster

Här finner du lediga tjänster med marin anknytning. Du kan själv tipsa om en tjänst med hjälp av formuläret längst ned på sidan eller med ett mejl till redaktionen.

Stationschef på Kristineberg Marina Forskningsstation

Göteborgs universitet söker stationschef som ska leda arbetet vid stationen i Fiskebäckskil och arbeta strategiskt för att utveckla verksamheten vid stationen och hela marina infrastrukturen i samverkan med infrastrukturens två övriga stationschefer. Visstidsanställning på deltid.

Sista ansökningsdag: 2020-10-28

Forskare läkemedelseffekter

SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö i Umeå söker en forskare med inriktning mot ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer.
Sista ansökningsdag: 2020-11-01

Doktorand i biologi med specialisering i ekologi

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet säker en doktorand till ett projekt om havsfåglar och fisk. Projektet är en del av ett större forskningsprojekt i samarbete mellan Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Världsnaturfonden WWF om användning av nya teknologier för att förvalta ekosystem.
Sista ansökningsdag: 2020-11-01

Forskare i fiskfysiologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, söker en forskare som ska arbeta med att designa och utföra fysiologiska labexperiment och histologisk karakterisering av hjärtvävnad i laxfisk.

Sista ansöknignsdag: 2020-11-02

Doktorand i oceanografi

Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen söker en doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi med fokus på jordens strålningsbalans.
Sista ansökningsdag: 2020-11-05

Processledare miljöinformationsenheten

Havs- och vattenmyndigheten söker en processledare till sin nystartade miljöinformationsenhet. Du kommer att utveckla beställnings- och förvaltningsprocessen gällande miljöinformation. Detta innebär att du får en nyckelroll i hanteringen av datavärdskap som på HaV:s uppdrag hanterar leveranskontroll, lagring och presentation av vattenrelaterad data.
Sista ansökningsdag 2020-11-05

Postdoktor i miljövetenskap

vid Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap. Den utlysta anställningen ingår i projektet INSERT som är finansierat av Naturvårdsverket. INSERT syftar till att förbättra vår förståelse för kumulativa effekter av exponering för kemikalier (hydrofoba föroreningar och metaller) och andra stressorer (temperatur, salthalt och sedimentegenskaper) i sediment, med särskilt fokus på amfipoder och deras reproduktion.
Sista ansökningsdag: 2020-11-07.

Miljöanalytiker

SLU, institutionen för akvatiska resurser, kustlaboratoriet, söker en miljöanalytiker med erfarenhet av projektrapportering och fältarbete för anställning som miljöanalytiker vid fältkontoret i Simpevarp (norr om Oskarshamn).
Du kommer huvudsakligen att arbeta med nationell och regional miljöövervakning av kustfisk, med fokus på den biologiska övervakningen vid Oskarshamns kärnkraftverk.
Sista ansökningsdag: 2020-11-08.

Skeppare/Tekniker

Göteborgs universitets marina infrastruktur söker en skeppare och tekniker till forskningsfartygen Nereus och Doris på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. Tidsbegränsad anställning.
Sista ansökningsdag: 2020-11-10

Miljöanalysassistent till Lysekil

SLU institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) söker en miljöanalysassistent med inriktning på biologisk analys och fältprovtagning till Lysekil.
Sista ansökningsdag: 2020-11-30

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.