Bild
Tema:

Lediga tjänster

Vill du jobba med havsrelaterade frågor? Du kanske redan gör det, men vill byta jobb? Här samlar vi lediga tjänster inom det marina området som annonseras vid framförallt lärosäten och myndigheter.

Handläggare till Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen i Norrbotten söker en vattensamordnare till Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt. Vattensamordnaren har huvudansvar för distriktets samverkan, vissa administrativa uppgifter, tidsplanen för vattenförvaltningsarbetet, planerar samråd, möten och konferenser, håller kontakten med referensgrupp och andra samverkansparter mm.
Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Doktorand i civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt

Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet söker en doktorand i civilrätt, med inriktning mot sjö- och transporträtt. Doktorandprojektet inkluderar både den svenska och nordiska avtalsrätten och civilrätten. Det handlar om att studera avtalet som regleringsinstrument och framför allt möjligheterna att med avtal reglera i förhållande till tredje man.
Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Avdelningschef

WWF söker en avdelningschef till sin avdelning för hav och vatten. Personen kommer att ingå i organisationens ledningsgrupp, rapportera direkt till generalsekreteraren och ha personalansvar för ca 25 medarbetare. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ansvara för och leda det samlade arbetet med havs- och vattenfrågor.
Sista ansökningsdag: 2021-09-30

Postdoktor i fiskekologi

Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå söker en postdoktor till ett projekt som fokuserar på ekologi och beteende hos kustlevande fisk i Östersjön. Postdoktorn går in i en ledande roll i ett redan pågående fiskspårningsprojekt där beteende, vandringar, habitatval och överlevnad hos öring, abborre, gädda, lake, sik och harr studeras inom Örefjärdens marina reservat söder om Umeå.
Sista ansökningsdag: 2021-10-04.

Naturvårdshandläggare

vid länsstyrelsen Gotlands län. Arbetet innebär bland annat handläggning av naturvårdsärenden enligt miljöbalken, så som dispenser från strandskydd, biotopskydd, artskydd och reservatsföreskrifter.
Sista ansäkningsdag: 2021-10-06.

Forskare inom odling av havssallad

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en forskare till Tjärnö marina laboratorium och ett forskningsprojekt kring algodling. Arbetet syftar till att utveckla miljövänliga odlingstekniker, inklusive sådd, juveniltillväxt, samt laboratorie- och havsbaserad odling av värdefulla arter inom släktet Ulva optimerad för svenska förhållanden.
Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Miljöanalytiker med fokus på redskapsutveckling och provtagning

SLU, institutionen för akvatiska resurser, kustlaboratoriet, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer för anställning som miljöanalytiker för att arbeta med att leda arbetet med att utveckla och utvärdera nya fiskeredskap för att minska interaktioner mellan fiske och marina däggdjur längs den svenska kusten.
Sista ansökningsdag: 2021-10-08

Forskningsingenjör, Tjärnö marina laboratorium

Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en forskningsingenjör till Tjärnö marina laboratorium vid Kosterfjorden i Strömstads kommun. Du kommer att ansvara för flertalet laboratorier samt labbutrustning. Till arbetsuppgifterna hör också att ta emot och introducera gäster till laboratoriet, bokning av laboratorier och utrustning samt att vara drivande i arbetet med arbetsmiljöfrågor.
Sista ansökningsdag: 2021-10-10

Marinbiolog/dykare

Universeum i Göteborg söker en person med utbildning inom marinbiologi och yrkesdykning. Tjänstens arbetsuppgifter är bland annat att ta hand om djuren, sköta vattenreningen i akvarierna, hålla guidningar för grupper samt utveckla akvariemiljöerna.
Sista ansökningsdag: 2021-10-15

Forskare/miljöanalytiker – interaktioner mellan fiske, marina däggdjur och redskapsutveckling

SLU, institutionen för akvatiska resurser, kustlaboratoriet, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer för anställning som forskare/miljöanalysspecialist för att arbeta med att leda arbetet med att utveckla och utvärdera nya fiskeredskap för att minska interaktioner mellan fiske och marina däggdjur längs den svenska kusten.
Sista ansökningsdag: 2021-10-22

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.