Bild
;
Tema: engagera dig

Lediga tjänster med marin inriktning

Här annonserar vi lediga tjänster som har med havet att göra. Forskartjänster av olika slag från svenska lärosäten, tjänster på länsstyrelser och myndigheter, och diverse annat.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en doktorand i marin biogeokemi till ett projekt med fokus på hur Blue Growth-sektorer kommer att påverka flödet av växthusgaser. Du kommer att delta och organisera forskningsexpeditioner, utföra kontinuerliga CH4- och N2O-flödesmätningar; prov på vatten, sediment och djurexemplar; utföra labbanalyser av gaskoncentrationer, isotopsammansättningar och eventuellt genetiska analyser av biologiska prover.

Sista ansökningsdag: 2024-06-19

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en forskare till en internationell forskningsgrupp med fokus på Blue Carbon och den kustnära kolkretsloppsforskningen. Specifika uppgifter kommer att omfatta fält- och laboratorieundersökningar, avancerad dataanalys, skrivande av vetenskapliga texter och potentiellt samhandledning av masterstudenter och doktorander.

Sista ansökningsdag: 2024-06-20

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en forskare för arbete inom forskningsprojektet marin fjärranalys som ingår i forskningsprogrammet ZORRO. Arbetet består av att använda och utveckla statistiska bildanalysmetoder för att klassificera olika typer av grunda marina habitat från drönarbilder.

Sista ansökningsdag: 2024-07-01

Stockholms universitets Östersjöcentrum söker en senior forskare med bakgrund inom mikrobiell miljögenomik för att undersöka kustzonens roll och funktion i Östersjöns ekosystem och relaterade återkopplingar till klimatsystemet. Forskaren kommer att vara anställd vid Stockholms universitet, men hälften av hens arbete och närvaro kommer att vara på SciLifeLab.

Sista ansökningsdag: 2024-07-07

Sveriges geologiska undersökning (SGU) söker två maringeologer med särskilt ansvar för arbete med tillstånds- och anmälningsärenden inom ramen för KSL och EU:s rättsakt om nettonollindustri. I rollen ingår bland annat inläsning av ärenden och maringeologisk rådgivning avseende bland annat användning av olika typer av utrustning och den påverkan dessa har på omgivningen.

Sista ansökningsdag: 2024-07-09

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper, söker en doktorand inom programmet “Data-Driven Life Science (DDLS)”. Målet är att utveckla epidemiprognoser för marina invasiva arter i europeiska kustvatten genom att skapa modeller för artfördelning och migration, baserade på dataströmmar från eko-genomiska och kamerabaserade sensorsystem.

Sista ansökningsdag: 2024-07-30

MER LÄSNING