Lediga tjänster

Vill du jobba med havsrelaterade frågor? Du kanske redan gör det, men vill byta jobb? Här samlar vi lediga tjänster inom det marina området som annonseras vid framförallt lärosäten och myndigheter.

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot klimatologi, marin ekologi och kustfiske

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet söker en doktorand till forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Syftet är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet ingår i forskarskolan i transdisciplinär havsforskning som organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet.
Sista ansökningsdag: 2021-07-02

Förste Forskningsingenjör inom marin mikrobiologi

Umeå universitet, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en förste forskningsingenjör med marin inriktning som ska arbeta med analys av bakterier med elektronmikroskopi, statistisk analys av data och författande av vetenskapliga artiklar inom Arktisk mikrobiologi.
Sista ansökningsdag: 2021-07-02.

Postdoktor i klimatförändringars effekt på invasiva Stillahavsostron och sjögräsekosystem

Institutionen för Marina Vetenskaper vid Göteborgs universitet söker en postdoktoral forskare som ska arbeta med anpassningsbarheten hos invasiva stillahavsostron till vatten med låg salthalt på den svenska västkusten, samt responsen hos experimentella sjögräsekosystem till fluktuerande miljöfaktorer och marina klimatförändringar.
Sista ansökningsdag: 2021-07-07

Marinbiolog till Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge söker en marinbiolog som ska arbeta med att stärka arbetet för en bättre miljö i Östersjön. Arbetsuppgifterna ligger inom marint områdesskydd och miljöövervakning, bland annat att ta fram underlag till marina naturreservat och biotopskyddsområden samt att genomföra kartläggning och övervakning i grunda marina miljöer. Visstidsanställning.
Sista ansökningsdag: 21-07-15

Marinbiolog (vikariat)

Helsinborgs stad söker en vikarierande marinbiolog som kan förvalta och gärna utveckla arbetet med kustvattenfrågor i Öresundsområdet.
Sista ansökningsdag: 2021-08-01

Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet söker en doktorand till forskningsprojektet ”Happy Salmon”, finansierat av NORDFORSK. Projektet syftar till att bidra med kunskap och lösningar för en hållbar produktion av laxsmolt med nytt hållbart foder optimerat för moderna recirkulerande landbaserade odlingssystem.
Sista ansökningsdag: 2021-08-08

Utredare till Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten söker en handläggare som ska hjälpa till att utveckla myndighetens arbete med havsplanering. Arbete innebär hantering av remisser från kommuner, länsstyrelser, regioner, departement och grannländer, samt även att delta i arbetet med havsplanering på internationell nivå. Visstidsanställning.
Sista ansökningsdag: 2021-08-08

Miljöanalytiker med inriktning mot akvatisk växt- och djurekologi

vid Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet. Du kommer ansvara för miljöanalys av makrovegetation vid UMF inom ett nystartat uppdrag från svensk nationell miljöövervakning. I arbetet ingår analys av långa tidsserier, utredning av orsaker till förändringar samt att utveckla och utvärdera miljöindikatorer för växter och djur.
Sista ansökningsdag: 2021-08-31.

Doktorand i vetenskapteori med fokus på kustfisket i Sverige

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet söker en doktorand för det gemensamma forskningsprojektet ”Kustfiske i Sverige: från ett hav i förändring till en robust vetenskapspolitisk miljö”. Syftet med projektet är att studera de samhälleliga och miljörelaterade effekterna som hindrar ett hållbart kustfiske i Sverige.
Sista ansökningsdag: 2021-09-15

EurOcean - marine jobs

A collection of marine career opportunities from several institutions in Europe.

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.