Bild
Tema: klimat

Lediga tjänster

Här hittar du tjänster inom den marina sektorn. Vi lägger framför allt ut tjänster vid svenska lärosäten och myndigheter. Tipsa oss gärna!

Miljöanalytiker till SLU Aqua i Lysekil

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, söker en miljöanalytiker. Du kommer att ingå i en grupp av dataanalytiker som ansvarar för sammanställning och analys av data från svenskt fiske. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara kartläggning och modellering av data från fiske och forskningsfartyg.
Sista ansökningsdag: 2022-07-04

Biträdande forskare

Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap söker en biträdande forskare som ska att fokusera på att studera återvunnen plasts toxicitet för vattenlevande organismer. Du kommer att arbeta med tre modellorganismer: zebrafisk, mikroalger och mygglarver, och vara involverad i att utföra alla steg i forskningen
Sista ansökningsdag: 2022-07-04

Forskningsbiträde inom ekologisk zoologi

Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap söker ett forskningsbiträde som ska kopplas till två stora projekt; ett som undersöker rörelsemönster hos havsöring och ett som undersöker samspelet mellan öring, flodpärlmussla och den invasiva bäckrödingen. Fokus kommer att ligga på experimentellt arbete i fält men en del laborativt arbete kan också ingå.
Sista ansökningsdag: 2022-07-05

Doktorand i strukturgeologi och tektonik

Strukturgeologi och tektonikgruppen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst för arbete med fältbaserad strukturgeologi, med tonvikt på kvantifiering av deformationsprocesser. Arbetet innebär delaktighet i pågående fältprojekt i de svenska kaledoniderna, de schweizisk-italienska alperna, Egeiska havsområdet i östra Medelhavet och den arabiska konvergentmarginalen i Oman.
Sista ansökningsdag: 2022-07-31

Doktorander med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige

Göteborgs universitet, Centrum för hav och samhälle, utlyser tre doktorandtjänster inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.

MER LÄSNING