Bild
Tema:

Lediga tjänster med marin inriktning

Här annonserar vi lediga tjänster som har med havet att göra. Forskartjänster av olika slag från svenska lärosäten, tjänster på länsstyrelser och myndigheter och diverse annat som vi får nys om. Anmäl gärna en tjänst via formuläret nedan.

Sakkunnig om Östersjön till WWF

WWF söker en sakkunnig som kommer jobba med frågor som berör Östersjön. Det handlar om Östersjön som ett hav med stora utmaningar men också med möjligheter. Avdelningen för hav och vatten blir din hemvist, i nära samarbete med kollegor på WWF Sverige. Du kommer arbeta på nationell och regional nivå, samt på EU-nivå.
Sista ansökningsdag 25/9

Doktorander med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske

Göteborgs universitet, Centrum för hav och samhälle, utlyser tre doktorandtjänster inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Forskare med inriktning mot kustekosystem

Östersjöcentrum medverkar i ett Pilotprojekt i Stockholms skärgård, "Regional ekosystembaserad havsförvaltning", ett projekt som initierats av Havs- och Vattenmyndigheten. Vi söker nu en forskare som tillsammans med våra ansvariga forskare ska driva projektet från Östersjöcentrums sida under ett år.
Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Laboratorieingenjör

Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet söker nu en laboratorieingenjör inom miljöanalysverksamheten. Detta omfattar fältprovtagning på fartyg, analyser på laboratorium, kvalitetssäkring samt dataadministration. Fältprovtagningen utförs till havs ombord på olika forskningsfartyg under 2-5 dagar långa expeditioner i Bottniska viken. Tjänsten är en visstidsanställning längre än 6 månader.
Sista ansökningsdag: 2022-10-14

Tipsa oss om en utlyst tjänst
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.