Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: engagera dig

Ny kalkrörsmask kan bli besvärlig

Två fynd hittills av en ny art i Skånes vatten. En australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus) som kan bli besvärlig för båtägare och andra vattenverksamheter om den blir vanlig. Nu efterlyser man allmänhetens hjälp.

Den australisk kalkrörsmasken bygger långa rör och lever ofta tätt tillsammans så de kan bilda stora rev. Det är dessa samlingar som kan bli besvärliga, för båtägare och genom att sätta igen vattenintag eller dammluckor.

Masken kommer från Stilla havet och har följt med stora fartyg till europeiska vatten, där den funnits sedan mitten av 1900-talet. Artdatabanken beskriver arten som en Dörrknackare, dvs en art som ännu inte etablerat sig i Sverige men som har potential att göra det.

Länsstyrelsen vänder sig nu till allmänheten - båtägare, hamnföreningar, dykare och andra med insyn under ytan och om vad som växer på båtar, bryggor, pålar och block i hamnar för att få mer information om artens förekomst i Skåne.

MER LÄSNING