Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Rekordstor restaurering av hotat ålgräs

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet, men har sedan 50-talet minskat kraftigt. I sommar görs den största återplantering av ålgräs som någonsin genomförts i Sverige och Norden

Ålgräset stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. De är också födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. Idag är många ålgräsängar hotade, bland annat på grund av övergödning i kombination med överfiske, samt att kusterna exploaterats. I Bohuslän har dess utbredning mer än halverats sedan 1980-talet.

- Vi kommer nu starta en storskalig restaurering med hjälp av inhyrda dykkonsulter som ska använda metoder som vi har utvecklat inom Göteborgs universitet, säger Per Moksnes, forskare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Under sommaren ska 64 000 skott ska planteras ut i Kosterhavet på ett 8 000 kvadratmeter stort område. Skotten ska planteras av dykare för hand, ett tidskrävande arbete, men studier visar att det är den mest effektiva metoden i skandinaviska förhållanden.

MER LÄSNING