Bild
Bild: SMARTEX/NHM/NOC
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Nya arter upptäckta på havets botten

Under en djuphavsexpedition till Stilla havet upptäcktes flera helt nya arter, bland annat genomskinliga sjögurkor, skålformade svampdjur och rosa havsgrisar.

Ett brittiskt forskningsfartyg har gjort en 45 dagar lång expedition till Clarion Clipperton-zonen i östra Stilla havet, där man med hjälp av fjärrstyrda farkoster har undersökt områden på 3 500 till 5 500 meters djup. Med ombord var bland andra Thomas Dahlgren, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet och forskningsinstitutet NORCE.

– De här områdena är de minst undersökta på jorden. Uppskattningsvis är endast en av tio djurarter som lever här beskrivna av vetenskapen, säger Thomas Dahlgren.

Ett av målen med expeditionen var att kartlägga vilka arter som finns i området, eftersom flera länder och företag är intresserade av att hämta upp de metaller som finns bundna till mineralklumpar på havsbotten här.

– Vi behöver mer kunskap om djurlivet för att kunna skydda det. 30 procent av de aktuella havsområdena är skyddade och vi behöver veta om det är tillräckligt för att arterna som lever här inte riskerar att utrotas, säger Thomas Dahlgren.

De flesta djur som lever här nere klarar sig på väldigt lite näring. De lever av de rester som sjunker ner från det produktiva området nära ytan.

– Bristen på föda gör att det är långt mellan individerna, men artrikedomen här är förvånansvärt stor. Vi ser många spännande specialanpassningar bland djuren i dessa områden, säger Thomas Dahlgren.

En av de arter som upptäcktes på expeditionen var en bägarformad glassvamp – som kan bli upp till 15 000 år gammal! En annan art som hittades var rosa havsgris, som är en sorts sjögurka. Den rosa havsgrisen rör sig mycket långsamt framåt med hjälp av sina slangfötter. Utväxterna längst fram på undersidan är ombildade fötter som används för att stoppa in mat i munnen.

Rosa havsgris

Rosa havsgris

– Sjögurkorna är några av de största djuren vi hittade på expeditionen. De fungerar som dammsugare på botten och är specialister på att hitta sediment som har gått genom minst antal magar, säger Thomas Dahlgren.

MER LÄSNING