Havsvandrande öring i Stockholms län

Havsvandrande öring är en viktig art för både fisket och de lokala ekosystemen. Förekomst av öring i vattendragen speglar även statusen miljön i övrigt varför det är en god miljöindikator.

Rapport sammanfattar läget under de senaste drygt 20 åren i Stockholms läns vattendrag. Inventeringen har skett genom elfiske och visar på en markant minskning av antal öringar genom de senaste åren. Rapporten beskriver flera orsaker bakom nedgången och även förslag på åtgärder för att få tillbaka öringen.