Bild
;
Tema: miljöövervakning

Ekolod kan ge koll på syrebristen

I Östersjön finns zoner med syrefritt vatten. De här områdenas utbredning övervakas med vattenprover, men nu har forskare också lyckats spåra syrebristen med hjälp av ekolod. En metod som skulle kunna göra miljöövervakningen effektivare.

Syrefria havsområden förekommer i hela världen, men situationen i Östersjön brukar lyftas fram som extra problematisk. De beror både på övergödningen, men också på att vattnet i Östersjön sällan blandas om och syresätts ordentligt. Då uppstår syrebrist i vissa områden, både nere vid botten och i den fria vattenmassan.

Sedan 1960-talet har man hållit koll på syrebristens utbredning genom att analysera vattenprover, men nu har forskare för första gången visat att det går att hitta syrefria områden med hjälp av ekolod i Östersjön. Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ICES Journal of Marine Science, har genomförts nordost om Öland ombord på forskningsfartyget R/V Electra.

Enligt forskarna behöver metoden modifieras för att fungera i alla delar av Östersjön, men de tror att såna här akustiska mätningar kan vara ett smart komplement till den miljöövervakning som redan pågår.

MER LÄSNING