Bild
Bild: Solvin Zankl
;
Tema: fiske Tema: miljöövervakning Tema: vårt ansvar

Försvarsmakten hindrar skydd för tumlare

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att skydda den akut hotade Östersjötumlaren. Men i stora delar av Östersjön är det fortfarande stopp för viktiga skyddsåtgärder, och det är försvarsmakten som säger nej.

Situationen för Östersjötumlaren är akut och idag beräknas endast omkring 500 individer finnas kvar. Det enskilt största hotet är fisket och risken att fastna som bifångst i nät, och därför har EU:s medlemsländer kring Östersjön föreslagit strängare krav på så kallade pingers, en sorts elektronisk ljudskrämmare som fästs på näten och håller tumlaren borta. I maj 2022 förväntas nya regler träda i kraft, och fiskare kan nu söka stöd för att köpa in pingers.
Men i Sverige kommer kraven bara att gälla i Sydvästskånes utsjövatten. I alla andra områden där Östersjötumlaren vistas har Sverige sagt nej till pingers. Argumentet är att de högfrekventa ljuden som de ger ifrån sig skulle kunna störa militär verksamhet.

– Vi tumlarforskare förstår inte försvarsmaktens problem med pingers. De låter några hundra meter och någon jättestor användning är det inte frågan om. Jag förstår naturligtvis att man måste fatta politiska beslut där man väger olika intressen mot varandra, men vi hade gärna sett en dialog, säger Julia Carlström, ansvarig för det nationella övervakningsprogrammet för tumlare på Naturhistoriska Riksmuseet.

Pingers är en av två åtgärder som Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har ansett vara nödvändiga för att rädda Östersjötumlaren. Den andra åtgärden är att helt stoppa nätfiske inom ett antal viktiga områden för tumlare, där de flesta är skyddade områden.

– Det bästa för tumlaren vore förstås att stoppa allt nätfiske i områden där de brukar vara. Men där man ändå får fiska kan pingers vara ett ypperligt verktyg, säger Julia Carlström.

På det hela taget ser hon det ändå som ett stort steg framåt att EU-kommissionen nu vill stärka skyddet för tumlaren, särskilt då det äntligen kan innebära ett stopp för nätfiske i flera Natura 2000-områden. Hon hoppas också att man ska kunna fortsätta med andra åtgärder som involverar ljud under vattnet, såsom akustiska detektorer för att kartlägga tumlarens utbredning bättre.

– För närvarande motsätter sig försvarsmakten även att länsstyrelserna påbörjar omfattande akustisk övervakning av tumlare inom merparten av Östersjötumlarens utbredningsområde, säger Julia Carlström.

– Vi behöver verkligen mer data om den säsongsmässiga utbredningen av populationen. Det är en nyckel för att få till bättre åtgärder när det gäller fisket i framtiden. Och vi hoppas på att det går att hitta lösningar för detta. Försvaret kan till exempel få klippa bort mätdata för vissa tidsperioder om de vill, och så får länsstyrelserna tillgång till resten. Länsstyrelserna har också erbjudit Försvarsmakten en tumlarklickdetektor så att de kan undersöka hur instrumentet fungerar och vilken sorts information det lagrar.

MER LÄSNING