Bild
;
Tema: miljöövervakning

Atombomber ger svar om sillens ålder

Kärnvapentester från förra århundradet har lämnat spår överallt på jorden, i luften och havet, och även hos fiskarna som lever där. Nu används dessa spår till att åldersbestämma sill och skarpsill i ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Att åldersbestämma fisk är en mycket viktig del i att bedöma fiskebestånd för förvaltning och forskning. Ofta kan man bedöma åldern genom att räkna årsringarna i fiskens hörselstenar, som också kallas otoliter, men i vissa fall är de svåra att tyda och då behövs andra metoder.

En av dessa är den så kallade bombpulsmetoden, som tar avstamp i de kärnvapentester som genomfördes under 1950- och 60-talet. Explosionerna skapade en kol-14-signal som vandrade upp i stratosfären, cirkulerade runt jordklotet för att sedan återgå till troposfären och ned i det akvatiska ekosystemet. Samma signal kan också avläsas i fiskarnas otoliter. Genom att jämföra den med kol-14-kurvan i miljön som fisken växte upp i, kan man få en mycket tillförlitlig uppgift om när fisken föddes.

 Metoden kan användas långt från de platser där provsprängningarna gjordes, till exempel har den visat sig fungera på flera arter i Östersjön, och forskare har nu skickat in otoliter från 30 sillar och skarpsillar för analys av kol-14.

– Åldersstruktur hos fiskpopulationer är en otroligt viktig information i beståndsanalys. Vi vet mycket om ålder hos sill och skarpsill, problemet är att vi inte vet om det är korrekt kunskap då den är baserad på antaganden om att räknemetoden är korrekt, säger Francesca Vitale, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU Aqua.

 Projektet är finansierat av stiftelsen Baltic Waters och målet är att etablera en referensuppsättning som på sikt bidrar med korrekt och konsekvent åldersbestämning på fisk. Det kommer också leda till att det går att följa förändringar i populationens åldersstruktur över tid vilket ger viktig information inför beslut om förvaltning.

MER LÄSNING