Bild
;
Tema: miljöövervakning Tema: i vår tjänst

Coronavirus i avloppsvatten förutspår ny våg?

Smittspridningen av coronaviruset ökar ännu en gång i Sverige och i omvärlden. Ett viktigt verktyg för att ha koll på spridningen har visat sig vara analys av avloppsvatten. Här var svenska forskare snabbt framme.

Förändringar i mängden viruspartiklar i avloppsvattnet jämfört med basnivån är numera ett viktigt bidrag till att förutspå nya coronavågor och för att följa hur epidemin framskrider. En av forskarna som var först med att analysera detta var Professor Heléne Norder, virolog vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hennes forskargrupp började mäta halterna av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg redan under sportlovsveckan 2020. Sedan den första vågen våren 2020 har halterna gått både upp upp och ner.

Viruset hamnar i avloppet genom avföringen, och enligt Heléne Norder utsöndras det som mest i början av sjukdomen. I slutet av förra året och just runt julveckorna var det oroväckande mycket coronavirus i avloppsvattnet, och sedan dess har man inte sett liknande nivåer. Fram till nu. Från och med vecka 49 har nivåerna ökat igen och det gäller på flera ställen i Sverige, där man numera mäter coronahalter i avsloppsvatten som rutin. Generellt liknar utvecklingen av coronavirushalterna den i början av senaste vågen.

Vattenproverna som samlas in för analys fryses först. Därefter koncentreras och filtreras de. SARS-COV-2-genen i proverna detekteras genom PCR där primers mot virusets nukleokapsidgen används. Övervakning av virusnivåer i avloppsvatten från samhällen kan ge en tidig indikation på hur vanlig sjukdomen är på befolkningsnivå, kallad avloppsvattenbaserad epidemiologi. Avloppsvatten av består spillvatten, dagvatten och kylvatten. Dagvatten kommer från hushåll och fastigheter exempelvis kök, toaletter och duschar. Prover tas regelbundet vid avloppsreningsanläggningar, främst vid våra stora kustnära städer, vilket gör det möjligt att jämföra virusbelastningen över tid, även till exempel för vinterkräksjuka. För corona har det hittills varit ett viktigt verktyg då mängden SARS CoV-2-virus i avloppsvatten gett en indikation på hur många patienter som kan behöva vård i närtid. Metodiken har blivit så framgångsrik att den nu rekommenderas av EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen WHO.

MER LÄSNING