Scary seafood - den nya maten från havet

Rapporten beskriver kunskapsläget för tänkbara arter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och blir ett uppslagsverk för entreprenörer och företagare. Scary Seafood-projektet har initierats och genomförts i Maritima klustrets regi med huvudsaklig finansiering från Leader Bohuskust och Gränsbygd/Europeiska havs- och fiskerifonden, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Tillväxt Norra Bohuslän.