Bild
;
Tema: i vår tjänst

Skandinaviens största marina vindkraftspark är igång

Nu har Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark invigts på Kriegers flak. Parkens kraftverk har en kapacitet att försörja över en halv miljon hushåll med el.

Grundet Kriegers flak ligger ungefär tre mil söder om Trelleborg. Det ligger på dansk mark, men delas mellan både Danmarks, Sveriges och Tysklands ekonomiska zon. År 2015 färdigställdes en vindkraftspark med 80 kraftverk i den tyska delen av Kriegers flak.

Den 6 september i år invigde kronprins Frederik av Danmark och Danmarks näringsminister Simon Kollerup en vindkraftspark i den danska zonen. Parken består av 72 vindkraftverk, som beräknas kunna producera el till 600 000 danska hushåll. Det gör Kriegers flak till den största marina vindkraftsparken i Skandinavien.

Det är svenska Vattenfall som ligger bakom projektet, och de planerar att även bygga 40-50 vindkraftverk på den svenska sidan av Kriegers flak. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna, vilket behövs eftersom vindkraftsparken delvis kommer att ligga i ett Natura 2000-område. Nu väntar Vattenfall på tillstånd från miljödepartementet. Målet är att den svenska delen av parken ska stå klar år 2028.

MER LÄSNING