Bild
;
Tema: i vår tjänst

Vattenbruk utvecklas åt rätt håll

Vattenbruket har tredubblats i världen på tjugo år, och har under den tiden utvecklats till att bli en mer hållbar produktion av livsmedel. Det är flera faktorer som spelar in, som vilket foder som används och vilka arter som odlas. Men även om utvecklingen går åt rätt håll finns det mycket kvar att göra för att få produktionen ekologiskt hållbar.

Idag består de foder som används till en mindre del av vildfångad fisk. I stället har man lyckats tillverka fiskfoder som till en stor del består av vegetariska beståndsdelar. Detta ger en betydligt mindre påverkan på vilda fiskbestånd än tidigare. De arter som produceras inom vattenbruk har också förändrats, från att för tjugo år sedan nästan enbart ha bestått av fisk till att idag även inbegripa exempelvis musslor och alger. Odling av musslor är ett exempel på verksamhet där man kan dra nytta av musslornas förmåga att ta upp näring ur vattnet. Denna form av produktion ger därför liten eller ingen övergödande effekt.

Eftersom vattenbruk anses kunna spela en mycket viktig roll i framtiden för den globala matförsörjningen är det mycket positivt att utvecklingen går mot en större ekologisk hållbarhet. Men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller foderframställning och övergödningseffekter vid odlingar.

Resultaten presenteras i en studie som publicerats i den högt ansedda tidskriften Nature. En liknande studie genomfördes för tjugo år sedan, och flera forskare som deltagit i den nya studien var även med och genomförde studien för tjugo år sedan.

MER LÄSNING