Bild
;
Tema: klimat Tema: i vår tjänst

Sjögräs ska skydda kusten mot stigande hav

Havsnivåerna stiger och på många platser i världen planeras för vallar och murar som skydd mot översvämningar i klimatförändringarnas spår. I Skåne testar man nu en ny metod – genom massplantering av sjögräset ålgräs vill man bromsa erosionen längs kusten.

Ålgräsängarna har en enorm betydelse för havens ekosystem. De ger skydd och föda och fungerar som barnkammare för många fiskar och andra arter. På senare tid har därför flera initiativ startats för att restaurera och återskapa ålgräsängar som gått förlorade på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Men ålgräs hart inte bara betydelse för livet under ytan. Precis som korallrev skyddar det kusterna från erosion och dämpar effekterna av stormar och vågor. När klimatförändringarna får havsnivån att stiga blir erosion ett allt mer akut problem, bland annat i låglänta områden i södra Sverige. Nu har ett antal kommuner i Skåne gått ihop för att för första gången testa plantering av ålgräs som skydd mot framtida översvämningar.

– Om de naturbaserade lösningarna fungerar är det mycket mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart än att slänga ut betongklumpar längs kusten som man gör i andra europeiska länder, säger Camilla Greiff, projektansvarig på LifeCoastAdapt, till Dagens Nyheter.

Testplaneringen ska ske i Båstad på en yta av 1000 kvadratmeter stor yta i år och lika mycket nästa år. Därefter kommer försöket att utvärderas av forskare från Lunds universitet.

MER LÄSNING