Så bildas molnen i Arktis

Arktis är en plats som är särskilt sårbar för klimatförändringar och som värms upp i snabbare takt än resten av jorden. I denna avlägsna miljö är atmosfären, havet, isen och marken sammanlänkade och formar ett mycket komplext system.

Kunskapen om samspelet mellan pyttesmå molndroppar – så kallade aerosoler – och deras roll för molnbildning är fortfarande bristfällig. Aerosolpartiklarna är avgörande för att moln ska kunna bildas, de fungerar som molnkondensationskärnor eller iskärnbildande partiklar.

I denna avhandling undersöker Yvette Gramlich aerosolerna. Var kommer de ifrån? vilka egenskaper har de? och vad händer med dem? Ett speciellt fokus låg på aerosolpartiklarnas kemiska sammansättning. Mätningarna genomfördes inom ramen för det ett år långa Ny-Ålesund Aerosol Cloud Experiment under 2019–2020.

Resultaten från denna avhandling visar att partiklar från naturliga utsläpp är en viktig källa för aerosoler i Arktis. Särskilt under sommaren är biologisk aktivitet i havet en påtaglig källa. Spår av mänskliga källor till aerosoler fanns främst på vintern och våren. En mycket stor källa visade sig vara aerosolpartiklar från eldning av jordbruksmark. Genom bakåtspårning kunde man konstatera att dessa partiklar huvudsakligen kom från Sibirien och Östeuropa.