Bild
Bild: COWI, Arkitema och Tredje Natur
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

Konstgjord ö väcker oro för havsmiljön

En konstgjord ö ska skydda Köpenhamn mot framtida havsnivåhöjningar. Åtminstone enligt den plan som finns på att anlägga Lynetteholmen i stadens hamninlopp. Men nu motsätter sig Länsstyrelsen i Skåne planerna. Bygget skulle innebär en orimligt stor påverkan på havsmiljön anser man.

Planerna på Lynetteholmen är ett exempel på hur kustnära städer världen över försöker ta höjd för framtida konsekvenser av klimatförändringarna. Förutom att ge plats till 35 000 invånare ska ön skydda övriga Köpenhamn från översvämningar och stormfloder.
Men enligt Länsstyrelsen i Skåne skulle det ske till ett orimligt pris för havsmiljön.

I ett svar på den danska miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram, beskriver man en rad negativa konsekvenser som bygget skulle medföra, såsom ökad sedimentering, spridning av föroreningar i havet, förlust av stora marina habitat och utbredd död av ålgräs. Dessutom skulle den 280 hektar stora ön resultera i ett minskat vattenflöde genom Öresund, ett hårt slag mot Östersjön där problemet med låga syrenivåer redan idag har förödande konsekvenser.

Planerna på att bygga Lynetteholmen presenterades första gången 2018 och arbetet förväntas pågå mellan 2021-2024. Ett antal stora infrastrukturprojekt är planerade i anslutning till ön. I april kommer ett lagförslag om att anlägga ön att föras fram i danska Folketinget.

MER LÄSNING