Bild
Bild: K Dunker
;
Tema: havsområden Tema: vårt ansvar

Värdefulla havsområden kan identifieras

Var bör en småbåtsamhamn placeras för att minimera skadan på biologisk mångfald? Vilka kustområden bör vi skydda? Hur kan vi bäst hantera det komplexa ekosystemet i förvaltningen av våra hav? Det är svåra frågor, som det nya verktyget Mosaic hjälper till att hantera.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av vår tids största problem, och ett av de stora hoten är att artrika och viktiga miljöer förstörs av mänsklig påverkan. För att bevara den biologiska mångfalden krävs kunskap om både arter och livsmiljöer. Men det är många aktörer med olika viljor som gör anspråk på att använda havsområden, och det är därför viktigt att det finns ett gemensamt och gediget underlag att utgå ifrån i besluten kring hur områden ska användas och skyddas.

Havs- och vattenmyndigheten har låtit utveckla verktyget Mosaic för att belysa dessa frågor och samla den kunskap som finns, för att på så sätt kunna ge det underlag som krävs för prioriteringar. I grunden finns målet att säkra den biologiska mångfalden i haven, och även att säkra de ekosystemtjänster som haven ger oss. En utmaning är att ta hänsyn till det komplicerade ekosystemets hela spektrum av interaktioner och delar, inklusive människor, istället för att bearbeta enskilda problem, arter, naturvärden eller ekosystemtjänster var för sig. Verktyget Mosaic kan ge en sammantagen bild som havsförvaltningen på olika nivåer behöver för sina beslut.

- Vi hoppas att Mosaic ska få stor betydelse i det fortsatta arbetet kring förvaltning av våra marina miljöer, säger Ingemar Andersson vid Havs- och vattenmyndigheten som varit ledare för projektet.

MER LÄSNING