Förändrade stödformer kan ge ett mer hållbart livsmedelssystem

Varje år delas hundratals miljarder dollar ut i jordbruksstöd världen över. Det är pengar som skulle kunna revolutionera jordbrukssektorn och göra den mer hållbar för både miljö och människor. Istället är stöden till stor del utformade för att upprätthålla befintliga jordbrukssystem vilket försvårar för världen att nå målen i Parisavtalet.

Rapporten publicerades inför FN:s matsystemsmöte den 23 september 2021, och har analyserat jordbruksstöden i 88 nationer. Den belyser hur sammanhängande beslutsfattande för jordbruket tvärtemot dagens system skulle kunna leda till fördelar för såväl jordbrukssektorn, miljön och människors hälsa. Genom att tillhandahålla bevis på de potentiella positiva effekterna av att eliminera skadligt jordbruksstöd argumenteras i rapporten för att återanvända sådant stöd - snarare än att eliminera det helt.

Rapporten presenterar sex steg som regeringar kan överväga att utveckla och genomföra strategier för återanvändning av jordbruksstöd. Samtidigt konstateras att det inte finns någon lösning som passar alla och att en optimal återanvändningsstrategi kommer att bero på många olika faktorer i de respektive länderna.