Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat Tema: vårt ansvar

IPCC: Skydda mångfald och ekosystem viktigt

Under måndagen släppte FN:s klimatpanel sin tunga IPCC-rapport med en sammanfattning av forskning utifrån kommande klimatförändringar. En stor del av jordens befolkning riskerar att drabbas hårt av torka, översvämningar och värmeböljor. Men gapet mellan vad vi gör och vad som måste göras är alldeles för stort.

I den nya rapporten ligger fokus på miljöförändringarnas inverkan på mänskliga och naturliga system, samt hur allvarliga konsekvenser kan undvikas. IPCC:s rapport ligger bland annat till grund för kommande globala klimatförhandlingar.
– Aldrig tidigare har så mycket stått på spel för vår planet, säger IPCC:s ordförande ordförande Hoesung Lee på en presskonferens

Enligt rapporten kommer de åtgärder som sker inom det närmsta årtiondet med stor sannolikhet avgöra hur utvecklingen ser ut på längre sikt. En nyckel till en livskraftig framtid är att stärka och värna mångfald och ekosystem. Uppskattningsvis krävs ett globalt bevarande och återställande av 30-50 procent av land-, färskvatten- och havsområden.

Att minska utsläppen av växthusgaser är akut. Även om den globala uppvärmningen bara tillfälligt överskrider 1,5 grad inom en nära framtid eller på lite längre sikt, så kommer det leda till allvarliga risker, varav vissa är oåterkalleliga.

Över 3 miljarder människor är idag väldigt sårbara om klimatet förändras. Det innefattar bränder, översvämningar, värmeböljor och svält.

- De vetenskapliga bevisen är otvetydiga: klimatförändringar är ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare fördröjning av samordnade globala åtgärder kommer att innebära att vi missar ett litet fönster som stängs för att säkra en livskraftig framtid, säger Hans-Otto Pörtner, medordförande för IPCC:s arbetsgrupp II, i ett pressmeddelande.

MER LÄSNING