Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: klimat

Sillgrisslan utsatt vid värmeböljor

Sillgrisslan är en arktisk fågel som föredrar att häcka på solbelysta klippor. Om det blir väldigt varmt så medför det stora risker för ägg och ungar. Forskare har följt vad som händer vid den konstgjorda hyllan på Stora Karlsö där den största kolonin i Östersjön finns.

Fåglarna påverkas kraftigt vid höga temperaturer och solsken. De börjar flämta och sträcka ut vingarna för att försöka bli av med så mycket värme som möjligt. De flyttar sig bort från den heta klippväggen, och kan då råka sparka ner sina ägg från den smala hyllan. Många fåglar lämnade också klipporna för att kyla av sig i havet, vilket de aldrig gör annars. De ensamma äggen och ungarna blir då extra utsatta för värmen och riskerar att dö.

- Under värmeböljorna i slutet av juni 2020 och 2022 var det riktigt illa och flera ägg och ungar från vårt studieområde gick förlorade. Med pågående klimatförändringar talar allt för att värmeböljor kommer bli ett allt större problem, för både sillgrisslor och andra havsfågelsarter, säger Agnes Olin, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som har lett studien.

Nästan vart tionde, 9 procent, av de häckningsförsök som gjordes under perioden 2019 till 2022 misslyckades på grund av hög värme. Av totalt 150 dokumenterade häckningar var det 13 där ungarna inte överlevde eller äggen försvann.

– Vi är förvånade över att dödligheten var så stor. När det kommer till havsfåglar så har det nästan uteslutande pratats om ”indirekta effekter” av klimatförändringar, det vill säga att deras föda kommer påverkas. Det har knappt alls pratats om direkta effekter som dessa, säger Agnes Olin till Dagens nyheter.

MER LÄSNING