Bild
;
Tema: klimat

Snabba och stora åtgärder krävs för att rädda klimatet

Igår presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin nya syntesrapport, som är en sammanfattning av de fem senaste rapporterna. Den förra syntesrapporten kom ut år 2014, och sedan dess har läget blivit ännu allvarligare.

Utsläppen fortsätter att öka, och dagens ansträngningar är långt ifrån tillräckliga för att stoppa den globala uppvärmningen. Rapporten lyfter även fram att det är tydligt att det är människans påverkan genom utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna.

– Rapporterna har också skärpt bilden: många effekter av klimatförändringen är allvarligare och inträffar vid en lägre grad av uppvärmning än man tidigare sett. Gränsen för vad vi tänker är en hållbar eller acceptabel nivå av uppvärmning har krympt, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Forskarna skriver att möjligheten att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders uppvärmning minskar. Men rapporten ger också hopp om att det fortfarande finns en chans att begränsa uppvärmningen tillräckligt mycket för att säkerställa en hållbar framtid. Då krävs att hela världen börjar agera – och det nu.

– Det mest glädjande med IPCC:s rapport är att den visar att tekniken som behövs för att klara 1,5-gradersmålet redan existerar. Det finns färdigutvecklade lösningar som kan halvera utsläppen inom alla samhällssektorer till 2030. Men det som saknas idag är politiskt ledarskap och handlingskraft i klimatfrågan, säger David Mjureke, talesperson i klimat- och energifrågor på WWF.


Några av punkterna om havet i IPCC:s rapport

  • Havsnivån har sedan år 1900 stigit med 20 centimeter på grund av smältande isar och att varmare vatten tar mer plats. Till år 2100 bedömer forskarna att havet kan stiga en halv till en meter om uppvärmningen fortsätter på samma sätt.

  • Haven drabbas allt oftare av värmeböljor, och korallrev är ett av de ekosystem som hotas av utrotning i ett varmare klimat.

  • Ytan av havsisen kring nordpolen har minskat med ungefär 40 procent sedan 1980-talet, och är under somrarna mindre än på 1000 år.

  • Havet fungerar som en viktig kolsänka, och IPCC föreslår därför som en av åtgärderna att utöka skyddet av havsområden tillsammans med andra naturliga kolsänkor.

MER LÄSNING