Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

COP 28: oljan ska fasas ut

Historiskt beslut på COP28 i Dubai då länderna enats om att världen ska "röra sig bort från fossila bränslen".

I en allt varmare värld där vi med stor sannolikhet passerar 1,5 graders målet, har världens ledare till slut accepterat att olja och gas måste bort. Tekniken finns att nyttja andra energislag. De rika oljenationerna på varmare breddgrader kan nyttja solenergi och de på kallare platser har vatten och vind. Kärnkraft ses på med nya ögon. Skiftet är inte bara bättre för planeten utan ger länder även mer makt över sin egen energi.

Man beslutade även att snabba på omställningen mot förnybar energi. Och det ska ske rättvist - Fattiga länder behöver inte ställa om lika snabbt som rika länder.

I topp på CO2-utsläppslistan per land har vi Kina, USA, Indien, Ryssland och Japan. Tittar man på utsläpp per person hamnar istället Qatar, Bahrain, Brunei, Kuwait och Förenade arabemiraten i topp.

MER LÄSNING