Bild
Bild: Sjöfartsverket
;
Tema: klimat Tema: båtar och fartyg

Sjöfartsverket satsar på fossilfri flotta

I förra veckan publicerade Sjöfartsverket en rapport om hur verkets alla 110 fartyg ska bli fossilfria till år 2045. Uppdraget är en del i regeringens satsning för att uppfylla klimatmålet om ett fossilfritt Sverige. Ny teknik och ändrade arbetssätt blir viktiga verktyg i arbetet.

På Sjöfartsverket finns en arbetsgrupp som med uppdraget att fokusera på målet om en fossilfri fartygsflotta. Insatserna innebär bland annat konkreta åtgärder som sänkta hastigheter, ny teknik och ändrade arbetsrutiner.

– Vi ser goda förutsättningar för att kunna nå regeringens ambitioner om ett fossilfritt Sjöfartsverk, även om det kräver ett stort arbete, och vi ser fram emot att vara en del i omställningen, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

De 110 fartygen i Sjöfartsverkets fartygsflotta står för 90 procent av myndighetens utsläpp. Det finns idag inga helt färdiga lösningar för en fullständigt fossilfri drift utan fler åtgärder behövs, bland annat nya tekniska lösningar för energieffektivisering.

Sjöfartsverket hoppas på en halvering av energiåtgången till 2045 och användning av biodiesel kan bli ett steg på vägen. Men det är inte helt oproblematiskt eftersom biodieseln är mycket dyr och tillgången begränsad.

Inom Havsmiljöinstitutet finns en arbetsgrupp som arbetar just med sjöfartens miljöpåverkan och gruppens ordförande Eva-Lotta Sundblad kommenterar Sjöfartsverkets satsning:

– Det är jättebra att Sjöfartsverket nu fått det här uppdraget från regeringen. Fast det är en tuff uppgift de tar sig an. Arbetet förutsätter stora investeringar som jag hoppas att de har möjlighet att genomföra.

MER LÄSNING