Bild
;
Tema: klimat

Äldsta isen på väg bort?

I området mellan Kanada och Grönland finns världens äldsta och tjockaste ismassa. Denna is har hittills klarat de ökande temperaturerna, och forskare har sett området som en viktig refug för arktiska djur när andra områden i Arktis smälter. Nya mätningar visar att även denna is är i fara.

Förhoppningen har varit att denna is ska klara sig till mitten av detta århundrade, och att vi då har hittat sätt att kyla ner planeten så att de arktiska isarna kan börja tillväxa igen. Men de senaste mätningarna visar att denna viktiga ismassa inte bara smälter utan även riskerar att förflyttas söderut. Det skulle göra att smältningen påskyndas ytterligare.

MER LÄSNING