Bakterier som undkommer predation: Vattenlevande patogener och deras släktingar

Forskarna har kartlagt förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier (så kallade patogener) och deras nära släktingar i våra vatten. Särskilt har de tittat på bakterier som kan överleva fagocytosen, den mekanism som våra immunceller använder för att oskadliggöra bakterier.

Resultaten visar att det finns gott om sådana bakterier i både sötvatten och vatten med högre salthalt och att det finns en risk att vissa av dessa kan främjas av klimatförändringar.

En central upptäckt i studien är att vissa patogener tycks vara vanligare i brunare, så kallat humifierat vatten. Humifieringen ökar i takt med klimatförändringar och ökad markanvändning.