Bild
Bild: Anna Palmbo Bergman/UMF
;
Tema: övergödning Tema: klimat

Kväverening i Bottniska viken utreds

Kan kväverening vid reningsverken i norra Sverige förbättra miljön i Östersjön? Och går det att göra i så kallt vatten och ändå vara resurseffektivt ? De frågorna ska besvaras i ett nytt stort forskningsprojekt.

Idag finns det inte några krav på rening av kväve norr om Norrtälje men nu signalerar EU om nya krav för norra Sverige.

– Undantagen för kväverening bygger på studier från 1990-talet. Det är hög tid att undersöka frågan igen, säger Bo Gustafsson, som leder modelleringsgruppen BNI (Baltic Nest Institute) vid Stockholms universitet

BNI ska bidra med vetenskapligt underlag till projektet ”Resurseffektiv rening av avloppsvatten från näringsämnen i kallt klimat” som pågår under fem år och leds av MittSverige Vatten & Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett varmare klimat kan förändra näringsbalansen i Bottenhavet och Bottenviken och göra att utsläpp av kväve leder till algblomning. Det är redan ett stort problem i Egentliga Östersjön men ännu inte i de norra delarna av Östersjön.

MER LÄSNING