Bild
;
Tema: havsområden Tema: klimat

Oroväckande rapport om Golfströmmen

Den havsström som avgör livsvillkoren för oss i Norden håller på att bromsa in. Enligt ny forskning har Golfströmmen redan mattats av med upp emot 20 procent. Orsaken är den globala uppvärmningen.

Att Golfströmmen ska avta kraftigt eller till och med stanna är ett av de skräckscenarier i klimatförändringarnas spår som målats upp genom åren. Tidigare har många tonat ner riskerna men idag har flera studier visat att oron är berättigad. I ett kommande nummer av tidningen Nature Geoscience bekräftar nu en grupp forskare att det hittills rör sig om 10–20 procents avmattning.

Bakom förändringarna ligger den globala uppvärmningen. Idag är Golfströmsystemet svagare än det varit på 1600 år, och forskare vid det tyska Potsdam Institutet för klimatforskning har varnat för att den innan seklets slut kan försvagas med upp till 45 procent.

– Uppvärmningen i Arktis gör att havsströmmarna har svårare att kyla ner sig och då blir det svårare för vattnet att kunna sjunka ner och vända söderut. Havsströmmen mattas också på grund av att saltvattnet späs ut med ”sjöar” av sötvatten. Det beror dels på ökad nederbörd men också accelerationen av smältande isar på Grönland och Arktis, säger Frederik Schenk, klimatforskare vid Bolin Center vid Stockholms universitet och SMHI, till SVT.

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

MER LÄSNING