Fornlämningar från stenåldern vid Skånes kust

På botten utanför kusterna i södra Sverige finns ett världsunikt natur- och kulturarv bestående av stenålderslämningar som är mellan 11 500 och 8 000 år gamla. Men man vet inte så mycket om hur omfattande de här fornlämningarna egentligen är.

Den här rapporten sammanfattar kunskapsläget när det gäller Skånes submarina fornlämningar, och pekar ut havsområden som bör prioriteras i framtiden.