Bild
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald

Tusentals valrossar i norra Ryssland

Över 3000 valrossar har hittats på ständer i det sibiriska Arktis. En glädjande nyhet eftersom IUCN så sent som 2016 klassat arten som "nästan hotad".

Ryska forskare har hittat ett stor flock med valrossar i den sibiriska delen av Arktis. Det kan röra sig om upp emot 5000 individer, vilket är ovanligt för detta område. Beståndet är en blandning av hanar, honor och ungar.

Internationella naturvårdsunionen IUCN klassade 2016 valrossen som ”nästan hotad” och uppskattar att det bara finns omkring 12 500 vuxna atlantiska valrossar i världen. Att man nu hittat så här många på en ny plats där de inte tidigare varit lika vanliga hoppas forskarna är ett gott tecken.

Större ansamlingar av valrossar hittas vanligtvis på drivande havsis eller på arktiska öar. Men klimatförändringarna innebär att isen krymper och miljöerna hotas av olje- och gasexploatering och en ökad arktisk sjöfart. I stället för att ha sitt utflyttningshäng på isarna ute i havet, har valrossarna i år samlats på stränder längst med Karahavet i norra Ryssland. Enligt Andrej Boltunov, en av forskarna som upptäckte det nya valrossbeståndet, hoppas man nu på att bestånden i Arktis kan hitta nya tillflyktsområden och kanske till och med har börjat återhämta sig.

– Vi vill tro att det är ett positivt tecken, säger Boltunov.

MER LÄSNING