Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Sillen blandas mer än man trott

Att sillen i Västerhavet varit en blandning av individer från Nordsjön och Östersjön har man vetat länge. Men nu har de nya genetiska verktygen visat att sillen som fångas under sommaren kommer från minst sex olika populationer.

I en ny forskningsstudie undersöktes den genetiska mångfalden hos sillen i Kattegatt och Skagerrak och östra Nordsjön. Det visade sig vara en blandning av ett stort antal olika populationer, som alla leker i olika områden och under olika perioder på året.

– Till vår stora förvåning fann vi en oväntat hög andel av både vårlekande och höstlekande sill från centrala Östersjön, och vi såg en exceptionellt stor andel vinterlekare hos den unga sillen från Nordsjön, säger Valerio Bartolino, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU och medförfattare till studien.

Vissa leker längs Storbritanniens kust eller i Engelska kanalen, andra i Norska havet, vissa förökar sig lokalt i Kattegatt eller Skagerrak medan andra har sina lekområden långt inne i Östersjön.

– Framstegen inom den genetiska forskningen visar att tidigare antaganden; att ett bestånd är detsamma som en population, snarare är ett undantag än en regel. Fiskbestånd består ofta av individer från flera olika delpopulationer, säger Valerio Bartolino.

Resultaten innebär att fiskeriförvaltningen av sillbestånden behöver uppdateras för att de olika populationerna ska kunna fiskas hållbart över tid.

MER LÄSNING