Bild
;
Tema: fiske

Kraftig kritik mot ICES råd

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har publicerat sin rådgivning för nästa års fiske i Östersjön. Kritiken är stor och frågorna många från olika delar av forskarsamhället. Fiskeripolitiken i Östersjön måste förändras i grunden, skriver stiftelsen BalticWaters2030.

ICES rekommenderar ett fortsatt stopp för torskfiske på det östra beståndet i Östersjön. Det beslutet möter i sig ingen kritik, läget för torsken är tragiskt nog fortsatt kritiskt och beståndets lekbiomassa är så låg att det allvarligt hotar torskens förmåga att reproducera sig.

Kritiken gäller främst ICES råd angående strömmingsfisket, som redan debatterats i flera år. ICES menar att fisket bör minska i Egentliga Östersjön , medan det kan öka i Rigabukten och nästan fördubblas i Bottniska viken. Detta trots att kustfiskare rapporterar att fångsterna minskar.

SLU menar att det främst är stor strömming som det är ont om, något som ICES inte tar hänsyn till.
- Vill vi se en utökad hänsyn till att bestånden skall ha en sund storleksstruktur så behöver både förvaltning och forskning fokusera på att utveckla och förändra de förvaltningsmål som styr besluten på EU-nivå, säger Daniel Valentinsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

Fiskeforskaren Henrik Svedäng vid Östersjöcentrum är mycket kritisk och menar att rådet är ”ett stort risktagande”.
– Den troliga förklaringen bakom bristen på större strömming är snarare att beståndets storlek har överskattats. Den föreslagna ökningen av fisket utgör ett hot mot hela den marina miljön i Bottniska viken, säger han.

Inte heller Sportfiskarna är nöjda:
–Vi är förfärade över den nya rådgivningen och konstaterar att det snart inte kommer att finnas varken fungerande ekosystem eller ett lokalt kustfiske kvar med nuvarande EU-förvaltningsmodell, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Stiftelsen BalticWaters2030 går längst i sin kritik.
-Trots den stora byråkrati som föregår varje års beslut om fiskekvoter har systemet misslyckats med att skydda Östersjöns kommersiella fiskarter, som nu är i olika stadier av kris. Värst är att samma mönster upprepas. Fiskeripolitiken i Östersjön måste förändras i grunden, skriver man i sin senaste Östersjö Brief.

MER LÄSNING