Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Den absoluta merparten av bottenlevande fisk och skaldjur som fångas av svenskt yrkesfiske fiskas med bottentrål, en effektiv men också omdiskuterad fiskemetod. Trålningen påverkar havsbottnarna och bottenlevande djur.

Forskare i det EU-finansierade projektet BENTHIS, i vilket SLU deltagit, har utvecklat metoder som kan beräkna trålfiskets påverkan på bottenmiljön – fiskets fotavtryck – och som kan bidra till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart fiske efter bottenlevande arter som räka, havskräfta, plattfisk och torsk.

Underlaget visar att bottentrålningen påverkar miljön på flera olika sätt, både genom fysisk påverkan på livsmiljöer och biologiskt genom att den biologiska mångfalden förändras. Underlaget visar också att stora delar av havsmiljön innanför trålgränsen i svenskt vatten redan är skyddat mot bottentrålning, både inom och utanför marina skyddade områden. Bottentrålning förekommer endast i ett fåtal av Sveriges drygt trehundra marina skyddade områden

- Bottentrålningens negativa effekter kan minskas genom att redskapen utvecklas. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla skonsamma fiskeredskap och avsätta tillräckliga resurser för detta, både i svensk förvaltning och i EU-arbetet, säger Ingemar Berglund på HaV.