Bild
Bild: Solvin Zankl
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Tumlare dör i fiskenät - mycket allvarlig situation

Populationen av tumlare i Bälthavet har halverats de senaste 18 åren. Situationen är mycket allvarlig, säger forskaren Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet. Den största orsaken till minskningen är att tumlare fastnar i fiskenät.

Beräkningar visar att tumlarpopulationen i Bälthavet bara tål att 24 individer dödas årligen om populationen ska kunna återhämta sig och vara långsiktigt livskraftig. Men verkligheten är en helt annan. Ungefär 900 individer dödas bara i danska och svenska nätfisken varje år. Till detta kommer även bifångsterna i det tyska nätfisket.

Till skillnad från tumlarpopulationen i Östersjön, som löper stor risk att utrotas, är den i Nordsjön fortfarande stabil. Kylie Owen vid Naturhistoriska riksmuseet poängterar vikten av att åtgärder sätts in omedelbart, innan det går lika illa som för Östersjötumlarna.

Förutom att dödas i fiskenät är tumlarna även utsatta för en mängd andra hot, såsom miljögifter, undervattensbuller och minskande födotillgång.


Tumlare i Bälthavet

Utbredningsområdet för tumlarpopulationen i Bälthavet är Kattegatt, Öresund, Bälthavet och sydvästra Östersjön. Populationen är genetiskt unik och är anpassad för att söka föda i grunda vatten. Idag återstår bara cirka 14000 djur. Det kan jämföras med åren 2012-2016 då cirka 40000 tumlare fanns i området.

MER LÄSNING