Bild
;
Tema: fiske

Drönare effektivt mot olagligt ålfiske

Sedan två år tillbaka håller Havs- och vattenmyndigheten koll på ålfisket från luften. Och det har gett resultat. Nästan hälften av de olagliga fångstredskap som plockats in i år har upptäckts med hjälp av kamerautrustade drönare.

Ålen är en akut hotad art, och får enbart fiskas av ett mindre antal yrkesfiskare som har ett speciellt tillstånd. Men det förekommer en hel del tjuvfiske. Sedan 2016 har fiskekontrollanterna plockat upp och beslagtagit 900 olagliga ålfiskande redskap.

Sedan hösten 2018 har de ”vanliga” kontrollerna längs kusten i Skåne och Blekinge kompletterats med övervakning med hjälp av flygande farkoster. Det är ett effektivt hjälpmedel, konstaterar Tobias Jeppsson som är fiskerikontrollant på Havs- och vattenmyndigheten.

– Drönarna gör att vi snabbt och effektivt kan övervaka större områden och göra tätare kontroller. Vi ser också att tjuvfisket minskar i de områden som vi kontrollerar regelbundet.

MER LÄSNING